Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 150

 

Guds bud

1Velsignede er de, som gør Guds vilje,

alle de, som adlyder Herrens love.

2Velsignede er de, som holder fast ved hans bud,

og søger ham af hele deres hjerte.

3Vi ved, at han ønsker, vi skal følge hans vej,

derfor vælger vi at gøre hans vilje.

4Vi kender dine befalinger, Herre,

som du forventer, vi følger til punkt og prikke.

5Hvor ville jeg dog inderligt ønske,

at jeg kunne følge dine bud uden at vakle.

6Ved at fokusere på alle dine befalinger

undgår jeg at blive gjort til skamme.

7Vore hjerter bryder ud i tak,

når vi forstår dine retfærdige love.

8Vær tålmodig med mig,

for jeg ønsker at adlyde dine bud.

 

Lydighed

9Jeg opfordrer de unge til at følge dit ord,

for det hjælper dem til at blive på din vej.

10Jeg søger dig af hele mit hjerte,

lad mig ikke fare vild fra dine bud.

11Jeg gemmer dit ord i mit hjerte

for ikke at synde imod dig.

12Jeg lover og priser dig, Herre,

lær mig alle dine lovbud.

13Jeg gentager igen og igen

alle de bud, du har givet mig.

14Jeg glæder mig over dine befalinger,

som var de alverdens rigdomme.

15Jeg grunder over dine formaninger

og holder fast ved dine forskrifter.

16Jeg glæder mig over din vejledning

og vil aldrig glemme dit ord.

At følge Guds lov giver glæde og styrke

17Lad mig få øjnene op for din godhed,

så jeg kan tjene dig hele mit liv.

18Luk mine øjne op, så jeg kan se

de vidunderlige ting i din lov.

19Livet her på jorden er kort,

og jeg har brug for dine love til at lede mig.

20Længslen efter at kende dig ligger i mit hjerte,

mind mig om dine love hver eneste dag.

21Lovløse mennesker, der gør oprør mod dig,

vil blive dømt for deres egenrådige stolthed.

22Lad dem ikke hovere over mig,

fordi jeg adlyder dine bud.

23Lederne i samfundet bagtaler mig,

men jeg vil tjene dig og handle på dit ord.

24Lovene, du har givet mig, gør mig glad,

og jeg ønsker at følge din vejledning.

Guds lov giver styrke i modgang

25Jeg er nedslået og fortvivlet.

Giv mig nyt mod ved dit ord.

26Jeg fortalte dig det hele, og du hjalp mig.

Lær du mig nu dine principper.

27Jeg vil gerne forstå hensigten med dine bud,

og jeg beundrer dine gode love.

28Jeg føler mig så udkørt og trist.

Styrk mig ved dit ord.

29Jeg vil altid være ærlig over for dig,

lad din lov forvandle min karakter.

30Jeg har valgt at være trofast,

sat mig for at følge dine lovbud.

31Jeg klynger mig til dit ord,

for jeg ved, du ikke skuffer mig, Herre.

32Jeg vil ivrigt adlyde alle dine bud,

for du har givet mig viljen til at gøre det.

Længslen efter at leve i lydighed mod Guds lov

33Lær mig at følge dine love, Herre,

så jeg altid er lydig imod dem.

34Lad mig vokse i forståelsen af din lov,

så jeg kan holde den af hele mit hjerte.

35Led mig fremad på lydighedens vej,

for at følge dine bud er min lyst.

36Lad mit hjertes ønske være at følge dit ord

i stedet for at stræbe efter penge og profit.

37Livet uden dig er ikke andet end tomhed,

men at følge dit ord giver mig indhold i livet.

38Lad mig hvile i troen på dine løfter,

som gælder alle, der adlyder dig.

39Lad dem, der håner mig, blive til skamme,

for jeg ved, at dine bud er gode.

40Længslen efter dine love ligger i mit hjerte,

hjælp mig til altid at efterleve dem.

Tillid til Guds hjælp og indgriben

41Du har lovet at redde mig, Herre.

Vis mig nu din trofasthed og grib ind.

42Det er dit ord, jeg har sat min lid til.

Giv mig et svar til dem, der håner mig.

43Det, at du redder mig og griber ind,

vil bevise, at det, jeg har sagt om dig, er sandt.

44Da vil jeg altid holde din lov,

både nu og til evig tid.

45Det giver mig en vældig frimodighed,

at jeg bygger mit liv på dine love.

46Derfor skammer jeg mig ikke over dit ord,

men forkynder det frimodigt selv for konger.

47Det er en stor glæde at kende dine bud.

Åh, hvor jeg elsker dem.

48Dagligt rækker jeg hænderne ud efter dem.

Det fryder mig at kunne meditere over dem.

Guds trøst under vanskelige forhold

49Herre, jeg tjener dig i tillid til dine løfter,

for det er dem, der giver mig håb.

50Hver gang jeg kommer ud for modstand,

giver dit ord mig nyt mod på livet.

51Hån og spot hagler ned over mig,

men jeg holder fast ved dit ord.

52Herre, jeg holder mig dine bud for øje,

de har stået deres prøve, og de giver mig trøst.

53Harmen vælder op i mig,

når de gudløse gør nar af dine bud.

54Hvor jeg end opholder mig,

hylder jeg dine befalinger med glæde.

55Herre, selv om natten tænker jeg på dig,

også da vil jeg adlyde dine bud.

56Hver dag vil jeg følge dine bud,

for det giver mig glæde i livet.

At handle på Guds bud

57Jeg bygger mit liv på dig, Herre,

og jeg har besluttet at følge dine bud.

58Jeg beder dig af hele mit hjerte:

vær nådig imod mig, som du har lovet.

59Jeg har gjort status over mit liv

og har valgt at rette mig efter dit ord.

60Jeg vil ikke vente eller tøve,

men straks gøre det, du siger, jeg skal.

61Jeg vil aldrig glemme din lov,

selv om de gudløse prøver at få mig i fælden.

62Jeg kan stå op midt om natten

for at takke dig for dine gode love.

63Jeg er ven med alle, der tjener dig

og overholder dine forordninger.

64Jorden er fuld af din trofasthed, Herre,

lær mig at forstå dine bud til bunds.

Guds bud og samvittigheden

65Du har holdt dit løfte, Herre.

Du har velsignet mig som din tjener.

66Dine befalinger og bud er gode,

lær mig at forstå dem og bruge dem ret.

67Der var engang, hvor jeg gik mine egne veje,

men du ydmygede mig, og nu følger jeg dit ord.

68Du er god og gør altid det gode.

Hjælp mig at adlyde dine befalinger.

69Det kan godt være, de gudløse bagtaler mig,

men jeg vil helhjertet holde din lov.

70De er både tykhovedede og stivnakkede,

men at adlyde dit ord giver mig glæde.

71Det var godt, at du ydmygede mig,

så jeg kunne lære at overholde dine bud.

72Dit ord er mere værd for mig

end guld og sølv i dynger.

En ren samvittighed

73Dine hænder formede min krop.

Giv mig nu forstand til at fatte dine bud.

74De gudfrygtige hilser mig med glæde,

for jeg har sat min lid til dit ord.

75Dine domme er retfærdige, det ved jeg,

du ydmygede mig for mit eget bedste.

76Din nåde og barmhjertighed rejste mig op igen,

akkurat som du havde lovet din tjener.

77Din nåde gav mig nyt livsmod,

for jeg elsker trods alt dine bud.

78De hovmodige spottere bliver gjort til skamme,

for de bagtaler mig uden grund.

Men jeg vil grunde over dine befalinger.

79De der kender dine bud og adlyder dig,

dem vil jeg gerne have fællesskab med.

80Din lov vil jeg følge af hele mit hjerte,

så behøver jeg aldrig at skamme mig.

Bøn om hjælp og genoprettelse

81Herre, jeg længes efter, at du redder mig.

Jeg har sat min lid til dine løfter.

82Hvornår griber du ind og hjælper mig?

Jeg er snart træt af at vente.

83Herre, jeg er som en indtørret, tilrøget lædersæk,

men dine bud glemmer jeg aldrig.

84Hvor mange dage skal der gå?

Hvornår vil du straffe mine forfølgere?

85Hovmodige mennesker, som hader din lov,

har gravet en faldgrube for mig.

86Hele din lov er troværdig og pålidelig,

åh, hjælp mig mod de gudløses angreb.

87Herre, de har næsten gjort det af med mig,

men jeg vil ikke svigte dine bud.

88Hold mig i live på grund af din trofasthed,

så jeg kan adlyde de befalinger, du har givet mig

Herrens evige ord

89Dit ord, Herre, står ved magt til evig tid,

det er fast forankret i Himlen.

90Din trofasthed rækker fra slægt til slægt,

du har grundfæstet jorden, så den ikke kan rokkes.

91Dine love står fast til denne dag,

for du er universets Herre.

92Dit ord gav mig den trøst, jeg havde brug for,

ellers var jeg for længst gået til grunde.

93Dine love vil jeg aldrig glemme,

for det er dem, der holder mig i live.

94Dig tilhører jeg, for du er min Gud.

Hjælp mig, for jeg ønsker at følge dine bud.

95De gudløse lurer på at slå mig ihjel,

men jeg har altid dine love i tanke.

96De fleste ting har deres begrænsning,

men dine befalinger har uanede dybder.

Kærlighed til Guds ord

97Jeg elsker dine bud, Herre.

Dagen igennem er de i mine tanker.

98Jeg mediterer over dit ord hver dag,

det giver mig et fortrin frem for mine fjender.

99Jeg har altid dine bud i mine tanker,

de gør mig visere end mine vejledere.

100Ja, jeg er klogere end de gamle og erfarne,

for jeg adlyder dine befalinger.

101Jeg holder mig væk fra enhver form for ondskab,

for jeg ønsker at adlyde dit ord.

102Jeg går ikke vild, men følger dine bud,

for du er den, der underviser mig.

103Jeg elsker at smage på dit ord,

det er sødere på tungen end honning.

104Jo mere indsigt jeg får i dine bud,

des mere hader jeg løgnens vej.

Guds ords lys

105Dit ord er en lygte for min fod,

et lys på vejen foran mig.

106Dine love er gode og retfærdige,

jeg har lovet mig selv altid at overholde dem.

107Der er mange, som er imod mig, Herre,

men du giver mig nyt mod, som du har lovet.

108Du fortjener min lovsang og tak, Herre,

fortsæt med at lære mig din vilje.

109Dine bud vil jeg aldrig glemme,

også selv om det bringer mig i livsfare.

110De gudløse sætter fælder for mig,

men jeg viger ikke en tomme fra dit ord.

111Dine love er mit evige eje,

de fylder mit hjerte med glæde.

112Det er min faste beslutning at adlyde dit ord,

indtil jeg drager mit sidste suk.

Helhjertet lydighed

113Dem, der følger dig halvhjertet, hader jeg,

men jeg elsker din lov af hele mit hjerte.

114Du er min tilflugt og mit skjold,

dit ord er det, der giver mig håb.

115Der er ingen, der kan hindre mig i at adlyde Gud,

de, der vil prøve, tager jeg afstand fra.

116Du har lovet at give mig styrke til at leve efter dit ord.

Jeg er overbevist om, at du ikke skuffer mig.

117Den hjælp og støtte, jeg får fra dig,

betyder, at jeg fortsat kan adlyde dine bud.

118Du forkaster dem, der foragter dit ord,

de er falske og fulde af løgn.

119Du lader alle de gudløse ende som aske.

Er det da mærkeligt, at jeg elsker dit ord?

120Dine domme er retfærdige og kan ikke appelleres,

derfor bæver jeg for dig i ærefrygt.

Om at følge Guds bud under modstand

121Jeg forsøger altid at gøre det rigtige.

Lad ikke mine fjender få bugt med mig.

122Jag de stolte og overmodige mennesker væk,

så de ikke har mulighed for at skade mig.

123Jeg er træt af at vente på, at du redder mig,

selv om jeg ved, at du altid holder dine løfter.

124Jeg ved, at din kærlighed omslutter mig,

lær mig at kende din vilje.

125Jeg er din tjener, giv mig forstand

til at fatte dine formaninger.

126Jeg græmmes, når de gudløse overtræder dine bud.

Herre, hvornår griber du ind?

127Jeg foretrækker din lov

frem for guld og grønne skove.

128Jeg hader løgn og bedrag,

men elsker at adlyde dine bud.

Velsignelsen ved at adlyde Guds vilje

129Din vejledning er vidunderlig,

jeg ønsker at rette mig efter den.

130Dit ord bringer lys, når det bliver forstået,

selv begyndere kan fatte det.

131Dit ord skaber en længsel i mig,

jeg kan aldrig få nok af det.

132Din nåde og barmhjertighed gør mig godt,

du er god mod alle, som elsker dig.

133Dit ord viser mig den vej, jeg skal gå,

så jeg ikke bliver overrumplet af det onde.

134Der er mennesker, som vil føre mig på vildspor.

Hjælp mig til at holde fast ved dine bud.

135Du velsigner mig med dit nærvær.

Hjælp mig at tjene dig bedre.

136Der er mange, der ikke holder dine bud,

derfor strømmer tårerne ned over mine kinder.

Ordet står fast for evigt

137Du er en god Gud, Herre,

alle dine love er retfærdige.

138Dine principper er fuldkomne

og din trofasthed er stor.

139Der er mange, som ignorerer din vejledning,

og det skærer mig i hjertet at se det.

140Dit ord er ædelt som renset sølv,

derfor elsker jeg det så højt.

141Der er ikke noget særligt ved mig,

men jeg forsømmer ikke at adlyde dine bud.

142Din retfærdighed varer evigt,

din lov vil altid være sand.

143Det sker, at jeg tynges af bekymring og uro,

men dine bud gør mig glad igen.

144Din lov står altid ved magt,

lad mig forstå den bedre dag for dag.

En bøn om redning fra fjenderne

145Jeg beder dig inderligt om hjælp, Herre.

Svar mig, og jeg vil adlyde dine bud.

146Jeg råber til dig: »Red mig,

så jeg kan adlyde dine bud.«

147Jeg er oppe før daggry for at råbe om hjælp,

for jeg sætter min lid til løfterne i dit ord.

148Jeg ligger vågen om natten

og mediterer over dit ord.

149Jeg beder dig, Herre, hør min bøn,

vær mig nådig og red mit liv.

150Jeg gruer for, hvad mine fjender vil gøre,

for de er ligeglade med din lov.

151Jeg ved dog, at du er mig nær, Herre,

alle dine bud er grundet på sandheden.

152Jeg har for længe siden lært,

at dit ord står urokkeligt fast.

Guds løfter giver nyt mod

153Vær nådig og fri mig fra mine lidelser,

for jeg har ikke taget let på din lov.

154Ved at høre dine løfter får jeg nyt mod.

Kæmp på min side og red mig.

155Ved at gøre oprør mod dig og dine bud,

har de gudløse mistet håbet om frelse.

156Hvor er din nåde dog stor, Herre,

du har magt til at redde mit liv.

157Vel er mine fjender og modstandere mange,

men jeg holder fast ved dine lovbud.

158Ved synet af de gudløse bliver jeg fyldt med foragt,

for de gør oprør mod dine bud og befalinger.

159Vis mig din kærlighed og red mit liv,

Tænk dog på, hvor højt jeg elsker dine love.

Giv mig liv, for du elsker mig med trofast kærlighed!

160Værdien af dit ord er ubeskrivelig,

det er troværdigt og står fast for evigt.

Lydighed og tryghed

161Der er magtfulde mænd, som angriber mig uden grund,

men jeg vil holde fast ved dit ord i mit hjerte.

162Din vejledning fylder mig med glæde,

som en, der har vundet en stor gevinst.

163Det er løgn og bedrag, jeg hader,

men jeg elsker dit ord.

164Dag efter dag vil jeg takke dig

for dine retfærdige lovbud.

165De, der elsker din lov, lever trygt,

intet kan rokke dem.

166Der er en forvisning i mit hjerte om, at du vil redde mig,

og jeg vil blive ved med at adlyde dine bud.

167Dine befalinger har jeg altid for øje,

jeg elsker dem af hele mit hjerte.

168Du ved, at jeg har adlydt dine bud,

for mit liv ligger udbredt for dig.

Råb om frelse

169Jeg beder om hjælp, Herre, lyt til mit råb.

Lad dit ord give mig råd og vejledning.

170Ja, jeg beder så inderligt om nåde,

grib ind og red mig, som du har lovet.

171Jeg vil lovprise dig, Herre,

for du har lært mig at forstå dine bud.

172Jeg vil synge en sang om dit ord,

for alle dine love er gode og retfærdige.

173Jeg venter på, at du griber ind,

for jeg har valgt at gøre din vilje.

174Jeg længes efter, at du redder mig, Herre,

og jeg glæder mig over dine lovbud.

175Jeg ønsker at leve i lovprisning til dig.

Lad dit ord være min støtte på livsvejen.

176Jeg er som et får, der er faret vild.

Kom og red mig, for jeg har holdt fast ved dine bud.

7 kommentare “Salmerne – Kapitel 119”

 1. mollerik

  36 Lad mit hjertes ønske være at følge dit ord
  i stedet for at stræbe efter penge og profit.

 2. mollerik

  57 Jeg bygger mit liv på dig, Herre,
  og jeg har besluttet at følge dine bud.
  58 Jeg beder dig af hele mit hjerte:
  vær nådig imod mig, som du har lovet.
  59 Jeg har gjort status over mit liv
  og har valgt at rette mig efter dit ord.

 3. mollerik

  Jeg ved, at din kærlighed omslutter mig,
  lær mig at kende din vilje.
  Jeg er din tjener, giv mig forstand
  til at fatte dine formaninger.

 4. mollerik

  Dit ord er en lygte for min fod,
  et lys på vejen foran mig.

 5. mollerik

  Dit ord bringer lys, når det bliver forstået,
  selv begyndere kan fatte det.

 6. mollerik

  Giv mig liv, for du elsker mig med trofast kærlighed!
  Værdien af dit ord er ubeskrivelig,
  det er troværdigt og står fast for evigt.

 7. ehlers10

  Hvordan takler du ydmygelse? Forstår du, at de kan være Guds godhed mod dig?

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.