Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31

 

1Herren afskyr overlagt bedrag,

men glæder sig over oprigtig ærlighed.

2Hovmod fører til fald,

ydmyghed fører til visdom.

3Retskafnes ærlighed fører til fremgang,

de onde ødelægges af deres uærlighed.

4Rigdom gavner intet på dommens dag,

retskaffen levevis redder fra døden.

5De godes retskaffenhed jævner vejen for dem,

de onde rammes af deres egen ondskab.

6De godes retsindighed bliver deres redning,

de svigefulde snubler i deres griskhed.

7Når de gudløse dør, dør alle deres forhåbninger,

for alt, hvad de levede for, bliver til intet.

8De gudfrygtige reddes ud af faren,

de gudløse fanges i snaren.

9Gudløses falske anklager bringer ødelæggelse,

retskafne reddes ved deres visdom.

10Når retskafne har fremgang, er der fest i byen,

når onde bliver straffet, er der megen glæde.

11De gudfrygtiges bønner får byen til at blomstre,

de gudløses intriger lægger den i ruiner.

12Den, der håner sin næste, er uden forstand,

den kloge har lært at holde mund.

13Den, der løber med sladder, snakker over sig,

den trofaste kan holde på en hemmelighed.

14Mangel på ledelse fører til lovløshed,

vise rådgivere bringer redning.

15Det er farligt at kautionere for en fremmed,

den, der afslår at gøre det, undgår problemer.

16En venlig kvinde vinder respekt,

nådesløse mænd vinder kun rigdom.

17Venlighed er sundt for sjælen,

ubarmhjertighed ødelægger kroppen.

18De ondes udbytte er kun blændværk,

de retskafne får den sande belønning.

19At holde fast ved retskaffenhed fører til livet,

at elske ondskab styrter en i døden.

20Herren afskyr folk med falske hjerter,

men han glæder sig over ædle motiver.

21De onde slipper bestemt ikke for straf,

men de gudfrygtige går fri.

22Som en guldring i en grisetryne

er en smuk kvinde uden taktfølelse.

23De gudfrygtige ønsker det, som er godt,

de gudløse kan kun vente vrede og straf.

24Den gavmilde øger sin rigdom,

gnieren øger kun sin fattigdom.

25Den, der giver til andre, får mere igen,

den, der afhjælper nød, bliver selv hjulpet.

26De, der nægter at hjælpe, bliver mødt med vrede,

de, der deler med andre, bliver hyldet af folk.

27Den, der søger efter det gode, finder velvilje,

den, der leder efter problemer, finder dem også.

28Den, der stoler på rigdom, visner som efterårets blade,

den, der stoler på Gud, grønnes som forårets løv.

29Den, der bringer sin familie i ulykke, mister sin arv,

tåben ender som tjener for den kloge.

30Den retskafne er som et livets træ,

den vise redder manges liv.

31Hvis retskafne mennesker får løn som forskyldt,

hvordan skal det så gå de ugudelige syndere?

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.