Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

 

Fristelsen i ørkenen

Mark.1,12-13; Luk.4,1-13

1Derefter førte Helligånden Jesus ud til et øde sted, for at Djævelen kunne friste ham. 2Der gik 40 dage, hvor Jesus ikke spiste noget, og han blev meget sulten. 3Da kom Fristeren til ham og sagde: »Hvis du virkelig er Guds Søn, hvorfor siger du så ikke til de sten dér, at de skal blive til brød?«

4Jesus svarede: »Der står skrevet: ‘Et menneske lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som Gud taler.’«

5Så førte Djævelen ham ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af tempelmuren.6»Hvis du virkelig er Guds Søn,« sagde han, »så kast dig ud herfra! Der står jo skrevet: ‘Han befaler sine engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.’«

7Jesus svarede: »Der står også skrevet: ‘Du må ikke provokere Herren, din Gud.’«

8Så tog Djævelen ham med op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed. 9»Alt det vil jeg give dig,« sagde han, »hvis du falder på knæ og tilbeder mig.«

10Jesus svarede: »Forsvind Satan! Der står jo skrevet: Det er Herren din Gud, du skal tilbede, og ham alene du skal tjene.«

11Så forlod Djævelen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham.

Jesus begynder at fortælle om Guds rige

Mark.1,14-15; Luk.4,14-15

12Da Jesus kort efter hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, tog han tilbage til Galilæa. 13Han slog sig dog ikke ned i sin hjemby Nazaret, men flyttede til Kapernaum ved Genesaret Sø, som ligger i den egn, hvor stammerne Zebulon og Naftali i sin tid havde bosat sig. 14Dermed gik det ord i opfyldelse, som Gud havde talt ved profeten Esajas:

15»Du Zebulons og Naftalis land,

som vejen til havet går igennem,

og landet øst for Jordanfloden,

de fremmede folkeslags Galilæa,

16det folk, som bor i mørket,

har set et strålende lys.

Lyset er brudt frem hos dem, som lever i dødens land

og bor i dødens skygge.«

17Fra da af begyndte Jesus at forkynde sit budskab: »I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet!«

Jesus udvælger sine første disciple

Mark.1,16-20; (Luk.5,1-11)

18En dag, da Jesus gik langs bredden af Galilæasøen, så han to brødre, Simon (der senere fik navnet Peter) og Andreas. De var i færd med at fiske med kastenet i søen. 19Jesus råbte ud til dem: »Kom med mig, så skal jeg gøre jer til menneskefiskere!« 20Med det samme sagde de farvel til fiskeriet og fulgte ham som hans første disciple.

21Lidt længere henne på stranden fik Jesus øje på to andre brødre, Jakob og Johannes. De sad i en båd sammen med deres far, Zebedæus, og var ved at gøre deres net klar til næste fangst. Dem kaldte Jesus også på, 22og de lagde straks arbejdet til side, efterlod deres far i båden og fulgte med Jesus.

Jesus fortæller om Gud og helbreder i hele Galilæa

Mark.1,39; Luk.4,42-44

23Jesus vandrede nu omkring i hele Galilæa og underviste i synagogerne. Overalt hvor han kom frem, forkyndte han de gode nyheder om Guds rige, og han helbredte alle slags skrøbeligheder og sygdomme. 24Rygterne om de mirakler, han gjorde, blev spredt langt ud over Galilæas grænser, så der kom syge helt fra Syrien for at blive helbredt. Uanset hvad de fejlede, eller hvilke smerter de havde – om det var dæmonbesatte, epileptikere eller lamme mennesker – så helbredte Jesus dem alle. 25Store skarer fulgte ham, hvor han end gik. Det var folk fra Galilæa, Dekapolis, Jerusalem og hele Judæa – ja, de kom helt fra den anden side af Jordanfloden.

2 kommentare “Mattæus – Kapitel 4”

 1. mollerik

  Så tog Djævelen ham med op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed. »Alt det vil jeg give dig,« sagde han, »hvis du falder på knæ og tilbeder mig.«
  Jesus svarede: »Forsvind Satan! Der står jo skrevet: Det er Herren din Gud, du skal tilbede, og ham alene du skal tjene.«

 2. mollerik

  19-22: Jesus råbte ud til dem: »Kom med mig, så skal jeg gøre jer til menneskefiskere!« Med det samme sagde de farvel til fiskeriet og fulgte ham som hans første disciple.
  Lidt længere henne på stranden fik Jesus øje på to andre brødre, Jakob og Johannes. De sad i en båd sammen med deres far, Zebedæus, og var ved at gøre deres net klar til næste fangst. Dem kaldte Jesus også på, og de lagde straks arbejdet til side, efterlod deres far i båden og fulgte med Jesus.

  Senere siger Jesus til sine diciple: “I har ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt Jer!
  Det eneste diciplene havde gjort, var at tro og adlyde Jesus.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.