Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

 

Johannes Døber og hans budskab

Mark.1,1-8; Luk.3,1-18; Joh.1,19-28

1Mange år senere begyndte Johannes Døber at prædike ude i Judæas ødemark. Hans budskab lød sådan her: 2»I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet!« 3Det er ham, der tales om i profeten Esajas’ bog, dér hvor der står:

»Der lyder en stemme i ødemarken:

‘Ban vej for Herren!

Gør jer klar til hans komme!’«

4Johannes’ profetkappe var vævet af kamelhår, og han havde et læderbælte om livet. Hans mad bestod af græshopper og honning fra vilde bier. 5Folk fra Jerusalem og hele egnen omkring Jordanfloden – ja fra hver eneste del af Judæa – kom ud i ødemarken for at høre ham. 6Og dem, der bekendte deres synder, døbte han i Jordanfloden.

7Men da han så, at mange farisæere og saddukæere også kom for at blive døbt, råbte han til dem: »Slangeyngel! Hvem har bildt jer ind, at I kan slippe for Guds straf? 8Bevis med jeres liv, at I virkelig har taget afstand fra jeres synder. 9Det hjælper jer ikke at sige: ‘Vi er da børn af Abraham.’ Nu skal jeg fortælle jer noget: Gud kan forvandle de sten her til børn af Abraham! 10Øksen ligger allerede klar ved foden af træerne, og det træ, som ikke bærer god frugt, skal hugges om og kastes i ilden. 11Jeg døber med vand, for at det skal føre til en ændret indstilling, men snart kommer der en, som har større magt, end jeg har. Jeg er ikke engang værdig til at bære hans sandaler. Han vil døbe med Helligånden og med ild. 12Han har kasteskovlen i hånden for at rense kornet for avner. Kernerne samler han i sin lade, men avnerne vil blive brændt i en uudslukkelig ild.«

Jesus bliver døbt med vand og Helligånd

Mark.1,9-11; Luk.3,21-22

13Jesus ankom nu fra Galilæa til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. 14Men Johannes ville ikke gøre det: »Det er jo mig, der trænger til at blive døbt af dig!« protesterede han. »Hvorfor kommer du så til mig?«

15»Gør det nu,« sagde Jesus, »for på den måde gør vi Guds vilje.«

Johannes gjorde da, som Jesus ønskede.

16I samme øjeblik Jesus efter dåben steg op af vandet, blev himlen pludselig åbnet, og Guds Ånd kom over ham som en due, der dalede ned ovenfra. 17Samtidig lød der en stemme fra himlen: »Det er min elskede Søn. Ham er jeg fuldt ud tilfreds med.«

2 kommentare “Mattæus – Kapitel 3”

  1. mollerik

    Johannes sagde:
    “Bevis med jeres liv, at I virkelig har taget afstand fra jeres synder. Det hjælper jer ikke at sige: ‘Vi er da børn af Abraham.’ Nu skal jeg fortælle jer noget: Gud kan forvandle de sten her til børn af Abraham!”

  2. kimpio

    Til omtalte vers 8 vil jeg spørge: hvor er det lige at “barnedåb” bliver lanceret, når parolen er “bevis med jeres gerninger at I har taget afstand fra jeres synder”? Hvordan kan man blive døbt som spædbarn, endsige voksen, når man ikke fatter, eller er blevet gjort bekendt med, eller anerkender hvad begrebet “synd” dækker/indbefatter?

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.