Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

 

Bespisningen af de 4000 ikke-jøder

Matt.15,32-39

1Der var igen samlet en stor skare mennesker omkring Jesus, og de havde ikke noget at spise. Jesus kaldte så på disciplene. 2»Jeg har ondt af alle de mennesker,« sagde han. »Nu har de været sammen med mig her i tre dage, og de har ikke mere at spise. 3Hvis jeg sender dem af sted uden at give dem noget, kan de falde om af udmattelse på vejen hjem. Nogle af dem er jo kommet langvejsfra.«

4»Men det er da umuligt at skaffe brød nok her i ødemarken,« indvendte disciplene.

5»Hvor mange brød har I?« spurgte Jesus.

»Syv,« svarede de.

6Så fik han folk til at sætte sig på jorden. Derefter tog han de syv brød, takkede Gud, brækkede dem i stykker og gav stykkerne til disciplene, som så delte mad ud til folkeskaren. 7Der var også nogle småfisk, som Jesus bad en takkebøn for, hvorefter han gav dem til disciplene, for at de skulle dele dem ud. 8Der var nok til, at alle spiste sig mætte, og da resterne blev samlet sammen, fyldte de syv kurve. 9Tallet på de tilstedeværende mænd var ca. 4000, og efter måltidet bad han alle om at gå hjem.

10Umiddelbart efter gik Jesus om bord i en båd sammen med sine disciple, og de sejlede til egnene ved Dalmanuta.

Farisæerne nægter at tro på Jesus som Messias

Matt.16,1-4

11Da farisæerne der på stedet fik at vide, at Jesus var kommet, gik de hen for at diskutere med ham. De bad ham om at gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var kommet fra Gud. På den måde ville de sætte ham på prøve.

12Jesus sukkede dybt i sin ånd: »Visse mennesker forlanger tegn og undere, før de vil tro. Men det siger jeg jer: Sådanne mennesker får ikke noget tegn at se!«

13Sammen med sine disciple forlod Jesus nu de vantro farisæere, gik op i båden og sejlede over til den anden side af søen.

Advarsel mod farisæernes vantro

Matt.16,5-12

14Disciplene havde glemt at tage ekstra brød med, så de havde kun ét brød liggende i båden. 15Jesus advarede dem: »Vær på vagt over for den surdej, der kommer fra Herodes og farisæerne.« 16De begyndte så at diskutere, om han havde sagt det, fordi de ikke havde brød nok med.

17Jesus var klar over, hvad de hviskede sammen om. »Hvorfor snakker I om, at I ikke har brød med?« sagde han. »Fatter I endnu ikke alt det, som allerede er sket? 18Har I ikke øjne at se med? Har I ikke ører at høre med? 19Har I allerede glemt det, der skete med de 5000, jeg bespiste med fem brød? Hvor mange kurve med brødrester samlede I ind bagefter?«

»Tolv,« svarede de.

20»Og da jeg bespiste de 4000 med syv brød, hvor meget blev der da tilovers?«

»Syv kurvfulde,« svarede de.

21»Fatter I stadig ingenting?«

Jesus helbreder en blind mand i Betsajda

22Da de ankom til Betsajda, kom folk med en blind mand og bad Jesus røre ved ham og helbrede ham. 23Jesus tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen. Så spyttede han på den blinde mands øjne og lagde hænderne på dem. Derefter tog han hænderne væk igen og spurgte: »Kan du se noget nu?«

24Manden så sig omkring. »Ja, jeg kan vist se nogle mennesker, for der er noget ligesom træer, der går omkring.«

25Jesus lagde igen hænderne over mandens øjne, og nu blev hans syn normalt, så han kunne se alt tydeligt. 26Derpå sendte Jesus ham hjem, idet han sagde: »Lad være med at sige det til nogen i landsbyen.«

Peters åbenbaring om Jesus som Messias

Matt.16,13-20; Luk.9,18-21

27Jesus og disciplene forlod nu Galilæa og satte kursen mod landsbyerne omkring Cæsarea Filippi. Undervejs spurgte han dem: »Hvem siger folk, at jeg er?«

28»Nogle mener, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde,« svarede de. »Andre siger, du er Elias eller en anden af de gamle profeter, der er genopstået.«

29»Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er?«

Peter svarede: »Du er Messias, den frelser, vi har ventet på!«

30Jesus advarede dem dog imod at fortælle det til nogen.

Messias som den lidende Frelser

Matt.16,21-23; Luk.9,22

31Derefter gav Jesus sig til at fortælle dem om de lidelser, der ventede ham. »De vil forkaste mig alle sammen,« sagde han, »både ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige ledere. Til sidst dræber de mig – men på den tredje dag står jeg op fra de døde.«

32Jesus talte frit ud om det, men Peter trak ham til side og prøvede at tale ham fra det.

33Men Jesus vendte ryggen til Peter og irettesatte ham: »Gå væk fra mig, Satan! Du forstår jo ikke, hvad der er Guds vilje, men ser det kun fra et menneskeligt synspunkt.«

Det koster dyrt at følge Guds vilje

Matt.16,24-28; Luk.9,23-27

34Han kaldte nu alle disciplene og hele folkeskaren sammen og sagde: »De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet. 35De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der mister livet, fordi de holder fast ved mig og mit budskab, vil få det evige liv. 36Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? 37Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? 38Hvis I fornægter mig og mine ord, når I står over for denne verdens vantro og syndige mennesker, så vil jeg, Menneskesønnen, også fornægte jer, når jeg kommer i min Fars herlighed sammen med de hellige engle.«

4 kommentare “Markus – Kapitel 8”

 1. mollerik

  Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt?

 2. janlee100

  Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? Nej derfor er det at vinde sjæle for Gud det vigtigste i vores liv som kristen, og den bedste måde er at vise kærlighed over forhinanden og for dem der skal vindes. Men kærlighed kræver tid og vilje til at vise det.

 3. mollerik

  Peter svarede: »Du er Messias, den frelser, vi har ventet på!«

 4. mollerik

  Jesus sagde: “De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet.”

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.