Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24

 

Jesus genopstår

Matt.28,1-8; Mark.16,1-8; Joh.20,1

1Meget tidligt søndag morgen tog kvinderne deres aromatiske salve med ud til graven. 2Her så de, at den store sten, der havde spærret for indgangen, var rullet til side. 3De gik indenfor – men Herren Jesu lig var der ikke. 4De vidste ikke, hvad de skulle tro, men pludselig stod to mænd foran dem, klædt i blændende hvide klæder. 5Kvinderne blev skrækslagne og så ned i jorden. »Hvorfor søger I efter den levende blandt de døde?« spurgte mændene. 6»Han er ikke her. Han er stået op fra de døde! Husk, hvad han sagde til jer, allerede mens I var i Galilæa, 7nemlig at Menneskesønnen skulle forrådes og udleveres til onde mennesker, som ville korsfæste ham. Men på den tredje dag ville han genopstå!«

8Nu huskede de, hvad Jesus havde sagt, 9og de skyndte sig ind i byen for at fortælle det til de 11 disciple og alle de andre. 10Det var Maria Magdalene, Johanna og Maria, Jakobs mor, der sammen med de andre kvinder fortalte det til apostlene, 11som dog havde svært ved at tage dem alvorligt. De troede i hvert fald ikke på dem.

12Men Peter løb alligevel ud til graven for at se nærmere efter. Da han kom derud, bøjede han sig ned og kiggede ind gennem den lave åbning. Der var ikke andet at se end de efterladte ligklæder. Så gik han hjem, mens han undrede sig over, hvad der mon var sket.

Jesus viser sig for to disciple på vej til Emmaus

Mark.16,12-13

13Samme dag var to disciple på vej til landsbyen Emmaus, der ligger 11 kilometer fra Jerusalem. 14Mens de gik og snakkede med hinanden om alt det, der var sket, 15kom Jesus selv og fulgtes med dem. 16Men de genkendte ham ikke. 17»Hvad er det, I er så optaget af?« spurgte han.

De standsede og så bedrøvet på ham. 18Den ene, som hed Kleofas, svarede: »Du må være den eneste i Jerusalem, der ikke ved, hvad der lige er sket.«

19»Hvad er der sket?«

»Det med Jesus fra Nazaret. Han var en profet, som talte med stor visdom og gjorde mange mirakler. Gud var med ham, og folk var begejstrede for ham. 20Men ypperstepræsterne og vores ledere arresterede ham og udleverede ham til romerne, for at han kunne blive dømt til døden. Og så blev han korsfæstet. 21Vi havde ellers håbet, at det var ham, der var Messias, og at han ville befri Israel.«

»Men der er sket mere endnu,« fortsatte Kleofas. »I dag er det nemlig den tredje dag regnet fra den dag, han blev korsfæstet, 22og nogle af de kvinder, som hører med blandt disciplene, gik tidligt i morges ud til graven, og de har gjort os endnu mere forvirrede. 23De kom nemlig tilbage og sagde, at hans lig ikke var i graven. De fortalte også, at de havde haft et syn af engle, som sagde, at han lever. 24Så løb nogle af de andre disciple derud, og de fandt det sådan, som kvinderne havde fortalt. De kunne heller ikke finde Jesu lig!«

25»Hvor er i tungnemme!« udbrød Jesus. »Hvorfor har I så svært ved at tro på, hvad profeterne har forudsagt? 26At Messias skulle lide og dø, før han gik ind til sin herlighed, er jo netop Guds plan.« 27Derpå citerede Jesus stykke efter stykke fra Skrifterne, lige fra Første Mosebog og gennem alle de profetiske bøger, og han forklarede de mange profetiske ord, der handlede om ham.

28De var nu nået frem til Emmaus, og Jesus ville gå videre, 29men de bad ham indtrængende om at blive natten over hos dem, for det var allerede sent på eftermiddagen. Han gik derfor med dem hjem. 30Da de skulle til at spise, tog Jesus brødet, takkede Gud, brækkede det i stykker og gav dem det. 31Da var det, som om deres øjne åbnedes, og nu kunne de genkende ham. Men i samme øjeblik blev han usynlig for dem.

32»Var det ikke, som om vores hjerter brændte, mens han gik på vejen og forklarede Skrifterne for os?« sagde de til hinanden. 33Uden at spilde et øjeblik brød de op og begav sig på vej tilbage til Jerusalem. Dér fandt de både de 11 apostle og de øvrige disciple forsamlede, 34og de blev modtaget med ordene: »Herren er virkelig genopstået! Simon har set ham!«

35De to fortalte nu, hvad de havde oplevet på vejen, og hvordan de havde genkendt Jesus, da han brækkede brødet i stykker.

Jesus viser sig for inderkredsen af disciple

Mark.16,14; Joh.20,19-23

36Mens de snakkede om, hvad der var sket, stod Jesus pludselig midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« 37De blev alle forskrækkede og troede, de så et genfærd.

38»Hvorfor er I så bange?« spurgte Jesus. »Og hvorfor tvivler I? 39Se på mine hænder! Se på mine fødder! Kan I ikke se, at det er mig? Her, føl på mig! I kan jo se, at jeg har en krop, og det har et genfærd ikke.«

40Samtidig rakte han hænderne frem, og han viste dem sine fødder, så de kunne se naglemærkerne. 41Men de var stadig i tvivl og var på én gang både glade og skeptiske. Så spurgte han: »Har I noget at spise her?« 42De rakte ham et stykke stegt fisk, 43og han spiste det, mens de stirrede på ham.

44»Husker I ikke, at jeg fortalte jer, at alt, hvad der står skrevet om mig i Toraen, Profetbøgerne og Salmernes Bog, måtte gå i opfyldelse?« 45Derpå forklarede han dem betydningen af Skrifterne, 46og han sagde til dem: »Skrifterne har forudsagt, at den lovede Messias, Frelseren, skulle lide meget, blive slået ihjel og genopstå fra de døde på den tredje dag, 47og at budskabet om omvendelse og tilgivelse ved tro på ham skulle bringes til alle folkeslag. Med udgangspunkt i Jerusalem 48skal I fortælle om alt, hvad I har hørt og set og oplevet. 49Jeg vil sende Helligånden til jer, sådan som min Far har lovet. Men I skal forholde jer i ro her i byen, indtil I er blevet udrustet med kraften fra Gud!«

Jesus tages op til Himlen

Mark.16,19; Ap.G.1,9-11

50Senere tog Jesus disciplene med ud af Jerusalem og hen i nærheden af Betania. Han løftede hænderne og velsignede dem. 51Og mens han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev taget op til Himlen. 52Disciplene lovpriste ham og vendte derpå glade tilbage til Jerusalem, 53og de kom til stadighed i templet og priste Gud.

En kommentar om “Lukas – Kapitel 24”

  1. mollerik

    5 – 6: »Hvorfor søger I efter den levende blandt de døde?« spurgte mændene. »Han er ikke her. Han er stået op fra de døde!

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.