Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 /

 

1Jerikos byporte blev holdt lukket både dag og nat på grund af befolkningens frygt for israelitterne. Ingen kunne gå ud eller ind. 2Men Herren sagde til Josva: »Jeg vil give dig sejr over Jerikos konge og alle hans krigere, så du kan indtage byen. 3I seks dage skal alle jeres våbenføre mænd marchere rundt om byen én gang dagligt. 4Syv præster skal gå foran arken og blæse i deres vædderhorn. På den syvende dag skal I gå rundt om byen syv gange, mens præsterne blæser i hornene. 5Derefter skal præsterne give signal ved at blæse meget længe og kraftigt i hornene. Når I hører det signal, skal I alle udstøde et højt kampråb. Så vil murene styrte sammen, og I kan gå lige ind!«

6Josva sammenkaldte nu præsterne og sagde til dem: »I skal bære arken, og syv af jer skal gå foran den, hver med et vædderhorn.« 7Dernæst sagde han til alle Israels mænd: »I skal gå rundt om byen, og de tungest bevæbnede skal gå forrest, foran præsterne og arken.«

8På Josvas befaling begyndte hæren at gå rundt om byen med pagtens ark og præsterne i midten. 9De svært bevæbnede mænd gik forrest, derefter de syv præster, som blæste i vædderhorn, derefter de præster, der bar arken, og til sidst resten af mændene.

10»I skal være helt stille!« havde Josva sagt. »Der må ikke høres en lyd med undtagelse af hornene. Men når jeg siger til, skal I råbe af jeres lungers fulde kraft!«

11Den dag blev arken båret rundt om byen én gang, hvorefter mændene vendte tilbage til lejren for at overnatte.

12-14Næste dag gik de igen en omgang rundt om byen, mens præsterne blæste i deres vædderhorn. Så vendte de tilbage til lejren. Sådan gjorde de i seks dage.

15Den syvende dag begyndte de ved daggry og gik syv gange rundt om byen. 16Da de var færdige med den syvende omgang, gav præsterne et langt stød i hornene, og Josva råbte: »Råb! Herren har givet jer byen!«

17Josva havde tidligere sagt til sine krigere: »Alle indbyggerne skal slås ihjel, med undtagelse af den prostituerede Rahab og familiemedlemmerne i hendes hus, fordi hun hjalp spionerne. 18Alt andet skal ødelægges! I må overhovedet intet krigsbytte tage til jer selv, for hvis I gør det, skal I selv dø, og det bliver hele folkets undergang. 19Hvad der findes af sølv og guld skal indvies til Herren og bringes til hans skatkammer. Det samme gælder alle ting lavet af bronze eller jern.«

20Da mændene nu hørte den langtrukne lyd fra vædderhornene, råbte de af deres lungers fulde kraft. Bymuren brød sammen, og de styrtede alle ind i byen. 21De huggede alt ned, som de kom frem, både mennesker og dyr – mænd og kvinder, unge og ældre, okser, får og æsler – alting! 22Imens sagde Josva til de to spioner: »Skynd jer at redde Rahab og hendes familie, sådan som I har lovet.« 23Spionerne gjorde, som de fik besked på, og bragte Rahab og hendes far og mor, hendes søskende og øvrige familie i sikkerhed i nærheden af lejren uden for byen. 24Derefter blev byen og alt, hvad der var i den, brændt af, med undtagelse af sølvet, guldet og redskaberne af bronze og jern, som blev anbragt i Herrens skatkammer. 25Josva skånede den prostituerede Rahab og dem, der var hos hende i huset, fordi hun havde skjult de mænd, han havde sendt af sted for at spionere i Jeriko. Rahab og hendes familie bor den dag i dag blandt israelitterne.

26Ved den lejlighed udtalte Josva i hele folkets påhør følgende forbandelse:

Herren vil forbande enhver,

som prøver at genopbygge Jeriko.

Det vil koste hans ældste søns liv

at lægge byens grundvold,

og hans yngste søns liv

at sætte portene i.

27Herren var med Josva, så han blev berømt og respekteret over hele landet.

En kommentar om “Josva – Kapitel 6”

  1. ehlers10

    Når Gud leder, går det an at følger med i tavshed.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.