Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 /

 

Det erobrede land øst for Jordanfloden

1Her følger en liste over de konger, som israelitterne besejrede, og hvis landområder de indtog øst for Jordanfloden fra Arnonfloden i syd til Hermonbjerget mod nord, inklusive den østlige del af dalsænkningen, som Jordanfloden løber igennem.

2Først var der amoritterkongen Sihon, der boede i Heshbon. Hans rige omfattede højlandet fra Aroer i syd, midt på bjergkammen nord for Arnondalen, og til Jabbokfloden, der danner grænse til ammonitternes område. Heri er medregnet den sydlige halvdel af Gilead. 3Til Sihons rige hørte også den østlige del af Jordandalen fra Kinneret søen i nord ned til Det Døde Hav, hvor byen Bet-Jeshimot ligger, og længere mod syd skråningerne fra Pisgas bjergryg ned mod havet.

4Dernæst var der kong Og af Bashan, en af de sidste refaitter, som regerede fra Ashtarot og Edrei. 5Hans rige strakte sig fra Hermonbjerget i nord til Salka i vest og omfattede de områder, der hed Geshur og Ma’aka, foruden hele Bashan provinsen og den nordlige halvdel af Gilead. 6Allerede under Moses underlagde israelitterne sig kong Sihons og kong Ogs områder øst for Jordanfloden, og Moses fordelte landet mellem Rubens stamme, Gads stamme og Manasses halve stamme.

Det erobrede land vest for Jordanfloden

7Her følger en liste over de konger, som Josva og israelitterne besejrede vest for Jordanfloden. Det drejer sig om området fra Ba’al-Gad i Libanondalen mod nord til Halakbjerget ved Seir mod syd. Hele det område fordelte Josva mellem Israels øvrige stammer. 8Området indbefattede højlandet, lavlandet, Jordandalen, bakkeskråningerne vest for højlandet, Judas ørkenland og Negev mod syd, og det var tidligere beboet af hittitterne, amoritterne, kana’anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne.

9Kongerne over dette område var: kongen af Jeriko, kongen af Aj nær Betel, 10kongen af Jerusalem, kongen af Hebron, 11kongen af Jarmut, kongen af Lakish, 12kongen af Eglon, kongen af Gezer, 13kongen af Debir, kongen af Geder, 14kongen af Horma, kongen af Arad, 15kongen af Libna, kongen af Adullam, 16kongen af Makkeda, kongen af Betel, 17kongen af Tappua, kongen af Hefer, 18kongen af Afek, kongen over Saronsletten, 19kongen af Madon, kongen af Hatzor, 20kongen af Shimron-Meron, kongen af Akshaf, 21kongen af Ta’anak, kongen af Megiddo, 22kongen af Kedesh, kongen af Jokneam i Karmel, 23kongen af Dor (på Dors højderyg), kongen over Galilæas folk 24og kongen af Tirtza. I alt blev 31 konger dræbt og deres byer ødelagt.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.