Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52

 

Jerusalems fald

1I kong Zidkija af Judas niende regeringsår i den tiende måned kom kong Nebukadnezar af Babylonien med hele sin hær og belejrede Jerusalem. 2På den niende dag i den fjerde måned i Zidkijas 11. regeringsår brød fjenden gennem bymuren. 3Alle de babyloniske embedsmænd kom til stede og tog plads i Midterporten. Iblandt dem var Nergal-Sarezer og Nebo-Sarsekim, Nebukadnezars personlige rådgivere.

4Da kong Zidkija og hans livgarde indså, at slaget var tabt, flygtede de om natten gennem paladsets have, videre igennem en korridor mellem to mure, ud ad en port i bymuren og satte kurs mod Jordandalen. 5Men babylonierne satte efter kongen og indhentede ham på sletten ved Jeriko. Derefter førte de ham til kong Nebukadnezar, der opholdt sig i byen Ribla i Hamat-området, og Nebukadnezar afsagde dommen over Zidkija. 6Dér i Ribla måtte han se på, at hans sønner og øverste embedsmænd blev henrettet. 7Derefter blev hans øjne stukket ud, og han blev lagt i lænker og ført bort til Babylon i eksil.

8Derpå satte de babyloniske soldater ild til byen og paladset, og de rev bymuren ned. 9Chefen for kong Nebukadnezars livvagt, Nebuzaradan, sendte de overlevende af byens indbyggere og de, der allerede havde overgivet sig, til Babylonien i eksil. 10Han efterlod kun nogle få fattige folk til at dyrke jorden og passe vingårdene.

Jeremias bliver frigivet

11-12Nebukadnezar havde givet Nebuzaradan ordre til at opsøge mig. »Sørg for, at han ikke kommer noget til,« havde kongen sagt. »Tag dig godt af ham og giv ham, hvad han beder om.« 13Nebuzaradan, Nebushazban, Nergal-Sarezer og de øvrige højtstående embedsmænd 14sendte derfor nogle soldater af sted for at hente mig i husarresten og overgav mig til Gedalja, søn af Ahikam, der var søn af Shafan, for at han skulle tage mig med hjem, hvorefter jeg kunne færdes frit blandt mit eget folk.

15Engang mens jeg endnu sad i husarrest, havde Herren sagt til mig:

16»Sig til kushitten Ebed-Melek: Hør, hvad Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: Jeg vil opfylde alle mine trusler imod denne by, og du vil få det at se. 17Men dig vil jeg redde, så du ikke falder i hænderne på dem, du frygter for. 18Jeg vil beskytte dig og redde dig fra døden, fordi du har vist tillid til mig, siger Herren.«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.