Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

 

Vend om fra verdslig selviskhed

1Når der er skænderier og stridigheder iblandt jer, hvad skyldes det så? Mon ikke det skyldes de selviske motiver, der raser i jer? 2I ønsker at få både det ene og det andet, men får intet. I er misundelige og ødelægger hinandens liv for at få fat i det, I ønsker, men I får det ikke, fordi I ikke beder til Gud om det, I ønsker. 3Og selvom I beder, får I alligevel ikke noget, fordi I beder med forkerte motiver. I er jo kun ude på at få jeres egne ønsker opfyldt.

4Det er en vantro måde at handle på. Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, som kun tænker på at opnå verdslig tilfredsstillelse, kan ikke samtidig gøre Gud tilfreds. 5Det er ikke for ingenting, når Skriften siger, at Gud længes efter, at den ånd, han har ladet bo i os, vil gøre os trofaste og loyale over for ham. 6Derfor er han så meget desto mere opsat på, at vi tager imod hans nåde, som der står skrevet: »Gud modarbejder de hovmodige, men de ydmyge giver han nåde.«

7Altså skal I underordne jer Guds vilje. Hold stand over for Djævelen, så går han sin vej. 8Hold jer nær til Gud, så holder han sig nær til jer. Bed om tilgivelse for jeres onde handlinger. Og I, der står med et ben i hver lejr, I skal indvi jeres liv helt til Gud. 9Græd over det onde, I har gjort. Sørg over det med oprigtig anger. Skift latteren ud med bedrøvelse og alvor. 10Bøj jer ydmygt for Herren, så vil han rejse jer op.

Fordøm ikke hinanden

11Hold op med at dømme og tale ondt om hinanden, kære venner. For gør I det, trodser I befalingen om, at vi skal elske hinanden. Det betyder, at I gør jer til dommere over befalingen i stedet for at følge den. 12Kun Gud selv, der gav os den befaling, har ret til at være dommer. Kun han har magt til at frikende os eller dømme os skyldige. Hvilken ret har I da til at dømme hinanden?

Undgå selvsikkert praleri

13Og nu med hensyn til jer, der siger: »I dag eller i morgen tager vi til den eller den by og bliver der et års tid for at handle og tjene penge.« 14Hvordan kan I vide, hvad der sker i morgen? Jeres liv er som en røgsky, der ses en kort tid, men derefter forsvinder. 15I skulle hellere sige: »Hvis Herren vil, og vi lever så længe, så vil vi gerne gøre det eller det.« 16Men nu praler I og bruger store ord, og det er ikke godt.

17I det hele taget gælder det, at man begår en synd, hvis man ved, hvad der er det rigtige at gøre, men alligevel ikke gør det.

En kommentar om “Jakob – Kapitel 4”

  1. mollerik

    4 – : Den, som kun tænker på at opnå verdslig tilfredsstillelse, kan ikke samtidig gøre Gud tilfreds.

    17: I det hele taget gælder det, at man begår en synd, hvis man ved, hvad der er det rigtige at gøre, men alligevel ikke gør det.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.