Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

 

Prædikerens Bog

Forfatter og datering: Meget tyder på, at bogens ophavsmand er kong Salomon på sine gamle dage (se kap. 1,1.12.16; 2,4-9; 12,9). I så fald er den skrevet i det 10. årh. f.Kr. Forfatteren omtaler sig selv som »kohelet«. Ordets betydning er omstridt, men hentyder sandsynligvis til en person, hvis stilling indebar offentlig undervisning. Et tilsvarende moderne udtryk kunne være »professoren« eller »filosoffen«, men vi har fastholdt det gammeldags ord »prædikeren« af hensyn til traditionen.

Indhold og budskab: Der er tale om en ældre mands tilbageblik over sit liv og sin erfaring. Han har studeret meget og besidder stor visdom, men må erkende, at selv den største menneskelige visdom kommer til kort, når det drejer sig om at forstå den dybere mening med livet. Bogen giver udtryk for et menneskes filosofiske diskussion med sig selv i sin stræben efter at finde mening i tilværelsen. Prædikeren giver udtryk for de tanker, et menneske kan gøre sig ud fra sin begrænsede, menneskelige forstand.

2 kommentare “Indledning til Prædikeren”

  1. Det Gamle Testamente | BibelWeb.dk

    […] (43)      Salmerne (154)      Ordsprogene (32)      Prædikeren (13)      Højsangen (9)      Esajas (68)      […]

  2. Bibelen på Hverdagsdansk | BibelWeb.dk

    […] Prædikeren Højsangen Esajas Jeremias Klagesangene Ezekiel Daniel Hoseas Joel Amos         […]

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.