Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

 

Ezras Bog

Forfatter og datering: Bogen er skrevet af en jødisk skriftlærd, præsten Ezra, ca. 440 f.Kr.

Historisk baggrund: Ezras bog er en fortsættelse af de to krønikebøger, der muligvis også er redigeret af Ezra ud fra en række tidligere historiske skrifter. Bogen fortæller om begivenheder hen mod slutningen af judæernes eksil i Babylonien fra den tid, da perserkongen Kyros gav dem lov til at rejse hjem (538 f.Kr.) og til Ezras reformation i Israel (458 f.Kr.). Det var kun folk fra Judas og Benjamins stamme, der vendte tilbage, og de kaldtes »judæere«, hvorfra vi har det danske ord »jøder«.

Indhold og budskab: Bogens indhold kan opdeles i tre afsnit:

1. Den første gruppe judæere vender hjem fra eksilet (kap. 1-2)

2. Templet bliver genopbygget og indviet (kap. 3-6)

3. Den næste gruppe judæere vender hjem under ledelse af Ezra (kap. 7-10)

Judæernes hjemkomst fra eksilet i Babylonien ses som opfyldelsen af Guds løfter til sit folk. Templets genopbygning blev den første og vigtigste opgave efter hjemkomsten, fordi templet var centrum for deres gudsdyrkelse. Det skete ikke uden modstand fra de fremmede, som under judæernes eksil havde bosat sig i Judæa og Samaria. Profeterne Haggaj og Zakarias var med til at opflamme de hjemvendte til at fuldføre arbejdet på trods af modstanden. Ud over genopbygningen af selve templet gjorde Ezra også meget for at føre folket tilbage til deres Gud og til de love og forordninger, Moses havde givet dem.

En kommentar om “Indledning til Ezra”

  1. Bibelen på Hverdagsdansk | BibelWeb.dk

    […] Kongebog 2. Kongebog 1. Krønikebog 2. Krønikebog Ezra Nehemias Ester Job Salmerne Ordsprogene      […]

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.