Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

 

Første Mosebog

Forfatter og datering: Bibelens fem første bøger er ifølge traditionen skrevet af Moses, den store profet, der førte israelitterne fra deres fangenskab i Egypten til Kana’ans land. Moses skrev muligvis bøgerne undervejs til Kana’an mellem år 1446 og 1406 f.Kr. (eller mellem år 1290 og 1250 f.Kr.). Bøgerne er sandsynligvis blevet lettere redigeret efter Moses’ død, og der er gjort visse tilføjelser (se f.eks. 4.Mos.12,3). De er skrevet på hebraisk, som er et semitisk sprog beslægtet med arabisk. Næsten hele det Gamle Testamente er skrevet på hebraisk, og kun ganske lidt på det nært beslægtede sprog, aramæisk.

Indhold: Første Mosebog er »oprindelsernes bog« (Genesis). Den begynder med at fortælle om himlens og jordens, livets og menneskets oprindelse; om syndens, lidelsens og dødens oprindelse; om sprogenes, folkegruppernes, kunstens og civilisationens oprindelse osv. Fra kapitel 12 er der fokus på patriarkerne Abraham, Isak og Jakob og deres efterkommere. På hebraisk bruges ordet »børn« i en bredere betydning end på dansk, så alle efterkommere af Abraham kaldes »Abrahams børn«. Bogen slutter med »Abrahams børn«s slavetilværelse i Egypten.

Budskab: Selv om bogen først og fremmest beretter om mennesker og begivenheder, er dens hovedperson Gud, Skaberen, der på trods af sin skabnings oprør og synd søger at genoprette forholdet ved at udvælge sig et folk, gennem hvilket han kan ændre menneskehedens ulykkelige skæbne og frelse alle mennesker, som vil tage imod tilbuddet om frelse.

Fortællestil: De fleste sprog opbygger en tekst i kronologisk rækkefølge, men i semitiske sprog fortæller man ofte en historie i to eller tre cirkler: første cirkel er en kort oversigt, anden cirkel begynder forfra og giver lidt mere information, tredje cirkel begynder igen forfra og kommer ind på flere detaljer. Hvis man ikke tager højde for denne fortællestil, vil man fejlagtigt opfatte det, som om den samme ting sker to-tre gange, eller at to-tre forskellige beretninger af forskellige forfattere senere er blevet føjet sammen. Nærværende oversættelse har taget hensyn til denne sproglige og kulturelle forskel. For eksempel er der tre cirkler i skabelsesberetningen. Den første cirkel er 1,1. Næste cirkel er 1,2-2,3. Tredje cirkel er 2,4-25.

3 kommentare “Indledning til 1. Mosebog”

  1. Bibelen på Hverdagsdansk | BibelWeb.dk

    […] 1. Mosebog 2. Mosebog 3. Mosebog 4. Mosebog 5. Mosebog Josva Dommer Ruth 1. Samuel 2. Samuel         […]

  2. Det Gamle Testamente | BibelWeb.dk

    […] 1. Mosebog (51)      2. Mosebog (41)      3. Mosebog (28)      4. Mosebog (37)      5. Mosebog (36)      Josva (25)      Dommer (22)      Ruth (5)      1. Samuel (32)      2. Samuel (25)      1. Kongebog (23)      2. Kongebog (26)      1. Krønikebog (30)      2. Krønikebog (37)      Ezra (11)      Nehemias (14)      Ester (11)      Job (43)      Salmerne (154)      Ordsprogene (32)      Prædikeren (13)      Højsangen (9)      Esajas (68)      Jeremias (53)      Klagesangene (6)      Ezekiel (49)      Daniel (13)      Hoseas (15)      Joel (5)      Amos (10)      Obadias (2)      Jonas (5)      Mika (8)      Nahum (4)      Habakkuk (4)      Zefanias (4)      Haggaj (3)      Zakarias (15)      Malakias (4)      […]

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.