Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

 

Formaning til tro og lydighed som forudsætning for at gå ind til Guds hvile

1Løftet om at gå ind til Guds hvile gælder stadig, åndeligt set. Lad os derfor være på vagt, så ingen af jer risikerer at gå glip af den hvile. 2Vi har hørt det glædelige budskab om den hvile, der venter os, akkurat som folket dengang fik lovning på hvilen i det land, Gud havde lovet dem. Men det, at de hørte løftet, betød ikke, at de fik det opfyldt, for de troede ikke på det, de hørte.3Altså er det kun, når vi tror på Guds løfte, at vi får lov til at gå ind til hans hvile. Det passer med, hvad han sagde om de vantro: »Så svor jeg i min vrede, at de ikke skal få lov at opleve min hvile.«

Det sagde Gud, selvom alt var planlagt og havde været klar siden verdens skabelse. 4Der står jo et sted om den syvende dag: »Siden alting nu var fuldført, kunne Gud hvile på den syvende dag.«5Men selvom løftets land var parat, måtte Gud sige: »De skal ikke få lov at opleve min hvile.« 6Der er dog alligevel nogle, som får lov til at komme ind i Guds hvile, selvom de, der først fik løftet, ikke oplevede at få det opfyldt, fordi de var ulydige mod Gud. 7Han fastsatte nemlig en ny dag, for de ord, der allerede er citeret fra Davids salme, hvor han taler om »i dag«, blev sagt mange år senere:

»Gid I ville lytte til, hvad han siger i dag:

Lad være med at lukke af for mit ord.«

8Hvis det var lykkedes Josva at føre folket ind til hvilens land, havde Gud ikke behøvet senere at tale om en ny tid, hvor man kunne opleve Guds hvile. 9Altså er der stadig en hvile i vente til Guds folk. 10De, som oplever at gå ind til den hvile, vil kunne hvile fra deres anstrengelser, ligesom Gud hvilede efter at have skabt verden. 11Lad os derfor stræbe efter at komme ind i den hvile, og lad ingen af os gå glip af den på grund af ulydighed og oprør som dengang i ørkenen.

12Pas på ikke at være ulydige, for når Gud taler, er der både liv og kraft i hans ord. De er skarpere end noget tveægget sværd og er i stand til at trænge ind i hjertets inderste kroge. Guds ord afslører vores hemmeligste tanker og motiver, og de sætter skel mellem det sjælelige og det åndelige. 13Ingen kan gemme sig for Gud. Alt ligger åbent og udbredt for hans øjne, og vi skal engang stå til regnskab over for ham.

Jesus som den helt specielle og evige ypperstepræst

14Lad os derfor holde fast ved det, vi er kommet til tro på, for Jesus, Guds Søn, som steg op gennem himlene og nu er i Guds nærhed, er vores fantastiske ypperstepræst. 15Han forstår vores svagheder, for han har ligesom vi været udsat for alle mulige fristelser, dog uden at bukke under for dem. 16Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, for han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp i rette tid.

En kommentar om “Hebræerne – Kapitel 4”

  1. mollerik

    Vi har hørt det glædelige budskab om den hvile, der venter os, akkurat som folket dengang fik lovning på hvilen i det land, Gud havde lovet dem.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.