Indledning / 1 / 2 / 3

 

1Jeg vil spejde efter et ord fra Herren,

gå op på bymuren og holde udkig.

Jeg vil høre, hvad han har at sige,

så jeg kan få svar på min klage.

 

Guds svar til Habakkuk

2Herren sagde til mig:

»Det, jeg viser dig, skal du skrive ned,

tydeligt og klart, så det er let at læse.

3Det handler om noget, som skal ske i fremtiden.

Når tiden er inde, vil det blive opfyldt.

Vær tålmodige, når I synes, det trækker ud,

for han, som skal komme, vil komme,

og han kommer ikke for sent.

4Den hovmodige har ikke den rette indstilling,

men den retskafne får livet ved sin tro.«

5Babylonierne er berusede af deres magt,

deres hovmod giver dem ingen hvile.

De er grådige som dødsriget,

der aldrig kan få nok.

De skraber alle folkeslag til sig,

men får aldrig fanger nok.

6Engang vil de undertrykte folkeslag håne dem og sige:

»Ve jer, der stjæler og røver fra andre.

Hvor længe vil I udnytte andre for selv at blive rige?«

 

7Pludselig en dag vil de undertrykte rejse sig

og gøre oprør imod jer babyloniere.

Så bliver det jeres tur til at skælve,

og jer, der bliver udplyndret.

8Fordi I har plyndret mange lande,

vil de resterende lande nu plyndre jer.

I må bøde for alle de voldshandlinger og mord,

I har begået i andre byer og lande.

 

9Ve jer, der bliver rige på andres bekostning.

I tror I kan købe sikkerhed,

både for jer selv og jeres familie.

10Men fordi I har taget så mange menneskers liv,

har I selv mistet retten til livet.

11Hvis mursten kunne tale, ville de anklage jer,

tagbjælkerne ville afsløre, hvad I har gjort.

12Ve jer, som opbygger en by

gennem vold og forbrydelser.

13Herren, den Almægtige, har jo sagt,

at alt, hvad mennesker bygger, vil gå op i røg.

Alt deres slid og slæb er til ingen nytte.

14Men som verdenshavene er fyldt med vand,

vil jorden blive fyldt med erkendelsen af Herrens herlighed.

 

15Ve jer, I, der tvinger mennesker til at tømme jeres vredes bæger

og bagefter fryder jer over deres ulykkelige tilstand.

16Derfor skal I selv opleve skam

i stedet for hæder og ære.

Nu er det jeres tur til at drikke af bægeret,

og jeres ynkelige tilstand bliver stillet til skue.

Nu rækker Herren jer sit vredesbæger,

så jeres herlighed bliver erstattet af elendighed.

17I bliver hugget ned,

fordi I huggede Libanons skove ned.

I bliver jaget,

fordi I jagtede skovens dyr.

Jeres by fyldes af blodet fra dens indbyggere,

fordi I selv har udgydt blod i andre byer og lande.

18Hvad hjælper det at bede til en afgud,

når det er jer selv, der har lavet den?

Hvad hjælper det at spørge falske profeter til råds,

når de kun kan lyve og bedrage?

Kan man have tillid til en afgud, man selv har skabt,

og som ikke engang kan tale?

19Ve jer, der prøver at puste liv i en træklods

eller forsøger at vække en stenstøtte til live.

Kan de måske vejlede jer?

De er godt nok belagt med guld og sølv,

men der er ikke gnist af liv i dem.

20Men Herren bor i sin helligdom.

Lad jorden fyldes af ærefrygt for ham.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.