Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

 

Landet fordeles mellem stammerne

1Det følgende er en fortegnelse over alle stammerne og det område, de hver især får tildelt:

Dans stamme: Fra det nordvestlige hjørne ved Middelhavet ind til Hetlon; derfra til Lebo-Hamat og videre til Hatzar-Enon på grænsen mellem Damaskus i syd og Hamat i nord. Det er en strimmel tværs over landet fra øst til vest. 2Ashers område ligger syd for Dans med de samme grænser mod øst og vest. 3Naftalis område ligger syd for Ashers med de samme grænser mod øst og vest. 4Manasses område ligger syd for Naftalis med de samme grænser mod øst og vest. 5-7Syd for Manasses område ligger Efraims, og derefter følger Rubens og Judas områder, alle med de samme grænser mod øst og vest.

8Syd for Judas område ligger det landområde, som er til Herren, kongen og præsterne. Det har samme grænser mod øst og vest som stammeområderne, og er 25.000 alen bredt. Templet skal placeres midt i præsternes jordstykke, 9der er 25.000 alen langt og 10.000 alen bredt.

10Rundt omkring templet får præsterne tildelt et jordstykke, der er 25.000 alen langt på den nordlige og sydlige side af templet og 10.000 alen bredt på den østlige og vestlige side. 11De præster, der her er tale om, er Zadoks efterkommere, der ikke lod sig lokke til synd sådan som Israels folk og resten af Levis stamme. 12-13Det skal være deres særlige arvelod af den hellige jord, når landet fordeles mellem stammerne. Ved siden af præsternes jord skal der være et jordstykke til de øvrige levitter. Det skal være 25.000 alen langt og 10.000 alen bredt. 14Intet af den hellige jord må udstykkes til andre ved salg eller bytte, for den tilhører Herren.

15Et jordstykke 25.000 alen langt og 5000 alen bredt syd for den hellige jord skal tilhøre byen og bruges til boliger og græsgange, og byen skal ligge i midten. 16Byen skal være 4500 alen på alle fire sider. 17Uden om byen skal der afsættes en strimmel på 250 alen til græsgang. 18Den øvrige jord, de 10.000 alen som ligger vest for byen, og de 10.000 alen som ligger øst for byen langs den hellige jord, skal opdyrkes og brødføde byens befolkning. 19Folk fra alle Israels stammer skal bo i byen og opdyrke jorden.

20Den hellige jord og jorden til byen med tilstødende marker udgør tilsammen et kvadrat, der måler 25.000 alen på hver led. 21-22Jorden på vestsiden og østsiden af dette kvadrat, helt ud til landets grænser mod vest og øst, tilhører regenten, således at den hellige jord og byzonen ligger i midten. Det grænser til Judas område mod nord og til Benjamins område mod syd.

23Syd for Herrens område ligger altså Benjamins område, og det strækker sig tværs over hele landet fra øst til vest. 24Syd for Benjamins område ligger Simeons, som også strækker sig tværs over landet. 25-28Derefter følger Issakars, Zebulons og Gads områder, der også strækker sig tværs over landet. Gads sydgrænse går fra Tamar i øst ned mod kilderne ved Meribat-Kadesh og følger derefter bækken, der danner grænse til Egypten, ud til Middelhavet. 29Det er de jordlodder, som stammerne får i arv og eje, siger Gud Herren.

30-31Hver af byens porte skal opkaldes efter en af Israels stammer. I den 4500 alen lange nordmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Ruben, Juda og Levi. 32I den 4500 alen lange østmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Josef, Benjamin og Dan. 33I den 4500 alen lange sydmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Simeon, Issakar og Zebulon. 34Og i den 4500 alen lange vestmur skal der være tre porte, som opkaldes efter Gad, Asher og Naftali.

35Byens omkreds er 18.000 alen, og byens navn skal herefter være ‘Herren er der’.«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.