Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

 

Tola og Jair som dommere

 

1Efter Abimelek kom en ny dommer til magten i Israel. Det var Tola, der var søn af Pua og barnebarn til Dodo. Han tilhørte Issakars stamme, selv om han boede i byen Shamir i Efraims højland. 2Tola var dommer i Israel i 23 år. Da han døde, blev han begravet i Shamir 3og efterfulgt af Jair fra Gilead, der var dommer i Israel i 22 år. 4Han havde 30 sønner, der red rundt på 30 æsler, og sønnerne havde 30 byer i Gilead under sig – byer, der den dag i dag går under fællesnavnet »Jairs byer«. 5Da Jair døde, blev han begravet i Kamon.

Israelitterne vender sig igen bort fra Herren og straffes

6Så gjorde israelitterne igen, hvad der var ondt i Herrens øjne. De dyrkede de hedenske guder Ba’al og Astarte og de øvrige afguder, som aramæerne, sidonierne, moabitterne, ammonitterne og filistrene dyrkede. De glemte Herren og tilbad ham slet ikke mere. 7Da blussede Herrens vrede op imod folket, så han ikke tøvede med at udlevere dem til filistrene og ammonitterne. 8I 18 år tyranniserede ammonitterne de israelitter, der boede øst for Jordanfloden i Gilead, i amoritternes land. 9De satte også over Jordanfloden og invaderede den del af landet, hvor Judas, Benjamins og Efraims stammer boede. Det var en hård plage for israelitterne. 10Til sidst vendte de sig til Herren og råbte om hjælp.

»Vi har syndet imod dig ved at svigte dig og dyrke afguderne!« bekendte de.

11Men Herren svarede: »Frelste jeg jer ikke fra egypterne, amoritterne, ammonitterne, filistrene, 12sidonierne, amalekitterne og de arabiske folk? Har jeg ikke altid reddet jer, når I råbte til mig om hjælp? 13Og alligevel bliver I ved med at svigte mig for at dyrke andre guder! Forsvind med jer, for nu vil jeg ikke længere redde jer! 14Gå hen til de nye guder, I har valgt jer, og kald på dem, så de kan redde jer fra jeres plageånder!«

15Men folket råbte igen: »Vi har syndet! Giv os den straf, vi fortjener – bare du en sidste gang vil redde os fra vores fjender!« 16Så ødelagde de deres afgudsbilleder og gik tilbage til at tilbede Herren. Derfor besluttede han alligevel at hjælpe dem mod deres fjender.

Jefta besejrer ammonitterne

17Ammonitterne mobiliserede deres hær i Gilead og gjorde sig parat til at angribe Israels hær, som havde samlet sig ved Mitzpa.

18Da sagde Gileads ledere til hinanden: »Den, der vil lede angrebet mod ammonitterne, skal regere over os.«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.