Salmerne – Kapitel 144

Salmerne – Kapitel 144

Salmerne
1 Af David. Lovet være du, Herre, du er min urokkelige Klippe. Du træner mine hænder til kamp, du styrker mine fingre til krig. 2 Du er min trofaste beskytter, mit skjold, min tilflugt og befrier. Jeg søger ly og hjælp hos dig, for du giver mig sejr over de fremmede folkeslag.  
Salmerne – Kapitel 145

Salmerne – Kapitel 145

Salmerne
1 En lovsang af David. Altid vil jeg prise dig, Herre,du er min Konge og Gud for evigt. 2 Bestandig vil jeg synge til din ære, takke dig hver eneste dag.
Salmerne – Kapitel 146

Salmerne – Kapitel 146

Salmerne
1 Halleluja! Min sjæl, pris Herren! 2 Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever, synge til hans ære, så længe jeg trækker vejret.
Salmerne – Kapitel 147

Salmerne – Kapitel 147

Salmerne
1 Halleluja! Det er godt at synge lovsange til Gud, ja, det er herligt at prise hans magt. 2 Herren genopbygger Jerusalem og bringer de landflygtige hjem til Israel.
Salmerne – Kapitel 148

Salmerne – Kapitel 148

Salmerne
1 Halleluja! Lad Herrens pris lyde fra himlen. Lovsyng ham, I, der hører hjemme i det høje. 2 Pris ham, I engle, lad den himmelske hærskare lovsynge ham.
Salmerne – Kapitel 149

Salmerne – Kapitel 149

Salmerne
1 Halleluja! Syng en ny sang for Herren, pris ham i de gudfrygtiges forsamling. 2 Israel, glæd dig over din Skaber, Jerusalem, bryd ud i takkesang for din konge.
Salmerne – Kapitel 150

Salmerne – Kapitel 150

Salmerne
1 Halleluja! Pris Gud i hans helligdom, pris ham i hans himmelske bolig. 2 Pris ham for hans underfulde handlinger, pris ham for hans overvældende magt.