Salmerne – Kapitel 134

Salmerne – Kapitel 134

Salmerne
1 En valfartssang. Pris Herren, alle I, som tjener ham, I, som våger om natten i Herrens hus. 2 Løft jeres hænder mod helligdommen og lovpris Herren.  
Salmerne – Kapitel 135

Salmerne – Kapitel 135

Salmerne
1 Halleluja! Lovpris Herren, I hans tjenere, 2 I, som tjener i Guds hus, I, som arbejder i templets forgård.
Salmerne – Kapitel 136

Salmerne – Kapitel 136

Salmerne
1 Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. 2 Tak til den Gud, som er over alle guder, hans trofasthed varer til evig tid.
Salmerne – Kapitel 137

Salmerne – Kapitel 137

Salmerne
1 Ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte tilbage på Zion. 2 Harperne havde vi ikke lyst til at bruge, så vi hængte dem op i piletræerne.
Salmerne – Kapitel 138

Salmerne – Kapitel 138

Salmerne
1 En sang af David. Jeg takker dig, Herre, af hele mit hjerte, lovsynger dig i alles påhør. 2 Jeg bøjer mig i tilbedelse mod din helligdom, jeg priser dig, for du er trofast og sand. Du er ophøjet over alt andet, og dit ord står urokkeligt fast.
Salmerne – Kapitel 139

Salmerne – Kapitel 139

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. Herre, du ved alt om mig, du kender mit hjerte til bunds. 2 Du er klar over alt, hvad jeg gør, du kender mine inderste tanker.
Salmerne – Kapitel 140

Salmerne – Kapitel 140

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. 2 Herre, red mig fra onde mennesker, beskyt mig mod voldelige mænd.
Salmerne – Kapitel 141

Salmerne – Kapitel 141

Salmerne
1 En sang af David. Herre, jeg har brug for din hjælp her og nu. Hør mig, når jeg beder til dig. 2 Lad min bøn være som røgelse, der stiger op, mine løftede hænder som et aftenoffer.  
Salmerne – Kapitel 142

Salmerne – Kapitel 142

Salmerne
1 En visdomssang og bøn af David, fra dengang han gemte sig i en hule. 2 Jeg råber højt til Herren, trygler ham om nåde.
Salmerne – Kapitel 143

Salmerne – Kapitel 143

Salmerne
1 En sang af David. Herre, hør min bøn! Lyt til mit indtrængende råb! Svar mig, for du er trofast og god. 2 Fordøm mig ikke, Herre, for ingen er fejlfri i dine øjne.