Indledning til Titus

Indledning til Titus

Titus
Forfatter, datering og baggrund: Titus var en af de første grækere, der kom til tro som resultat af Paulus' forkyndelse, sandsynligvis i Antiokia. Paulus udvalgte ham tidligt som sin medarbejder og tog ham med til apostelmødet i Jerusalem i år 49 e.Kr (Gal.2,1-3). På Paulus' tredje missionsrejse hjalp Titus ham under opholdet i Efesos, hvorefter Paulus sendte ham på en mission til korintermenigheden. Efter sit fangenskab i Rom tog Paulus Titus med på sin fjerde missionsrejse, og sammen grundlagde de en menighed på Kreta. Da Paulus fortsatte sin rejse, bad han Titus blive tilbage på Kreta for at tage sig af menigheden. Paulus skrev sandsynligvis brevet til Titus ca. år 66 e.Kr., kort efter at han havde skrevet det første brev til Timoteus. Han beder Titus om at prøve at finde skibslejlighed til havnebyen Nikopolis på Grækenlands vestkyst (kap.3,12). Brevet blev overbragt af Zenas og Apollos (kap.3,13). Det sidste, vi hører om Titus, er, at han rejste videre til Dalmatien, nord for Grækenland (2.Tim.4,10). Indhold og budskab: Paulus minder Titus om, hvor vigtigt det er, at menighedens ledere og øvrige medlemmer har en uangribelig levevis, især da Kreta på den tid var kendt for sin umoral. De kristne bør leve i overensstemmelse med den sunde lære, dvs. de skal opføre sig besindigt og værdigt og lade sig opdrage af Guds nåde til at leve et gudfrygtigt liv. Et sådant liv har langt større slagkraft end mange ord.
Titus – Kapitel 1

Titus – Kapitel 1

Titus
1 Dette brev er fra Paulus, Guds tjener og apostel for Jesus Kristus. Jeg blev udsendt for at forkynde troens budskab for dem, som Gud har udvalgt, og hjælpe dem til fuldt ud at forstå, hvordan de kan tilbede Gud på den sande måde. 2 Jeg bygger min tjeneste på forventningen om at få det evige liv, som Gud, der jo ikke kan lyve, gav løfte om allerede før tidens begyndelse.
Titus – Kapitel 2

Titus – Kapitel 2

Titus
1 Du, derimod, skal undervise om det, der hører med til den sunde lære. 2 De ældre mænd skal vise selvbeherskelse og værdighed, de skal have sund fornuft og være et forbillede i tro, kærlighed og udholdenhed.
Titus – Kapitel 3

Titus – Kapitel 3

Titus
1 Mind de kristne om, at de skal underordne sig regering og øvrighed, være lydige og altid parate til at gøre det rette. 2 De må ikke håne nogen eller komme i klammeri, men de skal være venlige og hensynsfulde mod alle.