Romerne – Kapitel 10

Romerne – Kapitel 10

Romerne
1 I skal vide, kære venner, at jeg ønsker af hele mit hjerte og beder om, at mine jødiske landsmænd må få det evige liv. 2 Jeg kan bevidne, at de brænder for Guds sag, men at de mangler forståelse for, hvad hans vilje er.
Romerne – Kapitel 11

Romerne – Kapitel 11

Romerne
1 Betyder det, at Gud har skubbet det jødiske folk fra sig? Nej, bestemt ikke. Jeg tilhører jo selv det samme folk. Jeg nedstammer fra Abraham og hører til Benjamins stamme. 2 Gud har ikke slået hånden af det folk, han selv har udvalgt. Husker I ikke, hvad Skriften siger om Elias, dengang han beklagede sig til Gud over folket?
Romerne – Kapitel 12

Romerne – Kapitel 12

Romerne
1 Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer indtrængende om at give jer selv til ham som en levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. 2 Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds Ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne.
Romerne – Kapitel 13

Romerne – Kapitel 13

Romerne
1 Respekter de myndigheder, I har over jer, for enhver myndighed har sin magt fra Gud og har fået sin plads af ham. 2 De, der gør oprør mod myndighederne, bekæmper altså en samfundsordning, som Gud har givet, og de vil komme til at bøde for det.
Romerne – Kapitel 14

Romerne – Kapitel 14

Romerne
1 Vis forståelse for de svage i troen, og lad være med at dømme hinandens motiver. 2 Nogle mener, at det er i orden at spise hvad som helst. De svage i troen mener, at man kun må spise grønsager.
Romerne – Kapitel 15

Romerne – Kapitel 15

Romerne
1 Vi, som er »stærke«, skal bære over med andres svagheder og ikke kun tænke på os selv. 2 Vi skal alle gøre, hvad vi kan, for at glæde og styrke vores næste.
Romerne – Kapitel 16

Romerne – Kapitel 16

Romerne
1 Føbe kommer til jer med min bedste anbefaling. Hun har gjort et stort arbejde i menigheden i Kenkrea. 2 Tag venligt imod hende, som det sømmer sig for kristne, og hjælp hende med, hvad hun har brug for. Hun har virkelig været til stor hjælp for mange, også for mig.