2. Peter – Kapitel 1

2. Peter – Kapitel 1

2. Peter
1 Dette brev er fra Simon Peter, som er apostel i tjenesten for Jesus Kristus. Jeg skriver til alle jer, der har fået den samme dyrebare tro, som vi har, nemlig troen på, at vi er accepteret som skyldfri på grundlag af, hvad vores Gud og Frelser, Jesus Kristus, har gjort for os. 2 Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af Gud og vores Herre, Jesus Kristus, og derved opleve en stadig større rigdom af nåde og fred.
1. Johannes – Kapitel 1

1. Johannes – Kapitel 1

1. Johannes
1-3 Vi fortæller jer om ham, som var til, før verden blev skabt. Han, den evige og udødelige, som var hos Faderen i Himlen, blev sendt her til jorden, for at vi kunne se ham og tage imod hans budskab og gennem ham få del i det evige liv. Vi så ham med vores egne øjne, og vi rørte ved ham med vores egne hænder. Han bragte budskabet om evigt liv til os mennesker, og vi har selv lyttet til det. Vi fortæller jer om det, vi selv har set og hørt, for at I må opleve det samme fællesskab, som vi oplever, nemlig fællesskabet med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus.
2. Timoteus – Kapitel 1

2. Timoteus – Kapitel 1

2. Timoteus
1 Dette brev er fra Paulus, som efter Guds vilje er blevet apostel i tjenesten for Jesus Kristus. Min livsmission er at forkynde om det evige liv, som Gud har lovet dem, der tror på Jesus Kristus. 2 Kære Timoteus, min elskede søn i troen. Må du opleve barmhjertighed, nåde og fred fra Gud, vores Far, og Jesus Kristus, vores Herre.
2. Thessaloniker – Kapitel 1

2. Thessaloniker – Kapitel 1

2. Thessaloniker
1 Dette brev er fra Paulus, Silas og Timoteus til menigheden i Thessaloniki, der tilhører Gud, vores Far, og Herren Jesus Kristus. 2 Nåde være med jer og fred fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus.
1. Thessaloniker – Kapitel 1

1. Thessaloniker – Kapitel 1

1. Thessaloniker
1 Dette brev er fra Paulus, Silas og Timoteus til menigheden i Thessaloniki, der tilhører Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud! 2 Vi er meget taknemmelige til Gud for alt, hvad han har gjort for jer alle sammen, og vi beder til stadighed for jer.
1. Johannes – Kapitel 2

1. Johannes – Kapitel 2

1. Johannes
1 Mine kære børn, jeg skriver det her for at hjælpe jer til ikke at synde. Men hvis I synder, så har vi en, der går i forbøn for os hos Faderen, nemlig Jesus Kristus, som selv er syndfri. 2 Han har allerede ved at ofre sit liv for os påtaget sig straffen for alle vores synder, ja, ikke kun for vores, men for alle menneskers synder.
2. Timoteus – Kapitel 2

2. Timoteus – Kapitel 2

2. Timoteus
1 Timoteus, min søn, hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. 2 Alt, hvad du har hørt mig undervise om i mange vidners nærvær, skal du give videre til trofaste mennesker, som er kvalificerede til selv at undervise andre.
1. Thessaloniker – Kapitel 2

1. Thessaloniker – Kapitel 2

1. Thessaloniker
1 Det var altså absolut umagen værd, at vi kom til jeres by. 2 I ved, hvordan vi lige forinden var blevet forfulgt og mishandlet i Filippi, men Gud gav os frimodighed til at forkynde budskabet om Kristus for jer, selvom det betød mere forfølgelse.
Titus – Kapitel 2

Titus – Kapitel 2

Titus
1 Du, derimod, skal undervise om det, der hører med til den sunde lære. 2 De ældre mænd skal vise selvbeherskelse og værdighed, de skal have sund fornuft og være et forbillede i tro, kærlighed og udholdenhed.
2. Korinter – Kapitel 2

2. Korinter – Kapitel 2

2. Korinter
1 Jeg besluttede altså, at jeg ikke ville aflægge endnu et smertefuldt besøg hos jer. 2 Hvis jeg kom og gjorde jer kede af det, hvem skulle så gøre mig glad? Kan jeg forvente, at dem, jeg gør sørgmodige, skulle kunne opmuntre mig til gengæld?