Titus – Kapitel 1

Titus – Kapitel 1

Titus
1 Dette brev er fra Paulus, Guds tjener og apostel for Jesus Kristus. Jeg blev udsendt for at forkynde troens budskab for dem, som Gud har udvalgt, og hjælpe dem til fuldt ud at forstå, hvordan de kan tilbede Gud på den sande måde. 2 Jeg bygger min tjeneste på forventningen om at få det evige liv, som Gud, der jo ikke kan lyve, gav løfte om allerede før tidens begyndelse.
Johannes – Kapitel 1

Johannes – Kapitel 1

Johannes
1 I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. 2 Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud.
Galaterne – Kapitel 1

Galaterne – Kapitel 1

Galaterne
1 Dette brev er fra Paulus, der er kaldet til at tjene Jesus som apostel. Min kaldelse kommer ikke fra et menneske eller en gruppe mennesker. Den kommer fra Jesus Kristus selv og fra Gud, vores Far, som oprejste ham fra de døde. 2 Jeg og alle vennerne, som er sammen med mig her, sender mange hilsener til jer, som tilhører de kristne menigheder i provinsen Galatien.
Lukas – Kapitel 1

Lukas – Kapitel 1

Lukas
1-3 Højtærede Teofilus! Der er mange, som har berettet om de begivenheder, der har fundet sted iblandt os, og vi har hørt det fortalt af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og senere forkyndte os Guds ord. Når jeg nu har sat mig for at gennemgå det alt sammen og nedskrive det for dig i rækkefølge,
Judas – Kapitel 1

Judas – Kapitel 1

Judas
1 Dette brev er fra Judas, Jesu Kristi tjener, bror til Jakob. Jeg skriver til jer, som er kaldet til at tilhøre Gud. I er omsluttet af Gud Faders kærlighed og bliver holdt fast af Jesus Kristus. 2 Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i forståelsen af Guds barmhjertighed, fred og kærlighed.
Filemon – Kapitel 1

Filemon – Kapitel 1

Filemon
1 Dette brev er fra Paulus, som sidder fængslet for Jesu Kristi skyld, og fra Timoteus, min medarbejder. Kære Filemon, min ven og partner i tjenesten, 2 hils Apfia og hils Arkippos, der kæmper for Herrens sag, ligesom vi gør. Hils også hele den menighed, der samles i dit hus.
Filipperne – Kapitel 1

Filipperne – Kapitel 1

Filipperne
1 Kære ledere og medhjælpere i menigheden og alle i Filippi, som hører Jesus Kristus til. Dette brev er fra Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere. 2 Nåde være med jer og fred fra Gud, vores Far, og Herren Jesus Kristus.
1. Peter – Kapitel 1

1. Peter – Kapitel 1

1. Peter
1 Dette brev er fra Peter, en af Jesu Kristi apostle. Jeg skriver til de kristne, der bor som fremmede i provinserne Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien. 2 Gud Fader udvalgte jer i sin forudviden til at blive frikendt for skyld og straf, ved at Jesus Kristus ofrede sit liv for jer. I var lydige mod ham og blev genfødt ved Helligånden. Må I opleve stadig mere af Guds nåde og fred.
Mattæus – Kapitel 1

Mattæus – Kapitel 1

Mattæus
1 Jesus var søn af både kong David og Abraham. Her følger slægtstavlen: 2 Abraham blev far til Isak og Isak far til Jakob. Jakob blev far til Juda og hans brødre.
Hebræerne – Kapitel 1

Hebræerne – Kapitel 1

Hebræerne
1 Mange gange og på forskellige måder har Gud op gennem tiderne talt til vores forfædre gennem profeterne, 2 men nu her i de sidste tider har han talt til os ved sin Søn, Jesus. Verden blev oprindelig skabt ved Jesu medvirken, og Gud har nu indsat ham som Herre over alle ting.