1. Peter – Kapitel 1

1. Peter – Kapitel 1

1. Peter
1 Dette brev er fra Peter, en af Jesu Kristi apostle. Jeg skriver til de kristne, der bor som fremmede i provinserne Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien. 2 Gud Fader udvalgte jer i sin forudviden til at blive frikendt for skyld og straf, ved at Jesus Kristus ofrede sit liv for jer. I var lydige mod ham og blev genfødt ved Helligånden. Må I opleve stadig mere af Guds nåde og fred.
Mattæus – Kapitel 1

Mattæus – Kapitel 1

Mattæus
1 Jesus var søn af både kong David og Abraham. Her følger slægtstavlen: 2 Abraham blev far til Isak og Isak far til Jakob. Jakob blev far til Juda og hans brødre.
Hebræerne – Kapitel 1

Hebræerne – Kapitel 1

Hebræerne
1 Mange gange og på forskellige måder har Gud op gennem tiderne talt til vores forfædre gennem profeterne, 2 men nu her i de sidste tider har han talt til os ved sin Søn, Jesus. Verden blev oprindelig skabt ved Jesu medvirken, og Gud har nu indsat ham som Herre over alle ting.
Romerne – Kapitel 1

Romerne – Kapitel 1

Romerne
1 Kære medkristne i Rom! Dette brev er fra Paulus, som er kaldet til at være apostel i tjenesten for Jesus Kristus. Det var Gud, der udvalgte mig til at sprede det glædelige budskab, 2 som han for længe siden talte om gennem sine profeter, og som er nedskrevet i de hellige Skrifter.
1. Korinter – Kapitel 1

1. Korinter – Kapitel 1

1. Korinter
1 Dette brev er fra Paulus, som efter Guds vilje er kaldet til at være apostel i tjenesten for Jesus, som er Messias. Min medarbejder, Sostenes, sender jer også mange hilsener. 2 Jeg skriver til jer, som udgør menigheden i Korinth, jer, som ved Kristus er blevet renset og kaldet til at være hans folk sammen med alle de andre kristne rundt omkring i hele verden, der ligesom os påkalder Jesus Kristus som Herre.
Apostlenes Gerninger – Kapitel 1

Apostlenes Gerninger – Kapitel 1

Apostlenes Gerninger
1-3 Højtærede Teofilus! I min tidligere beretning fortalte jeg dig om alle de mirakler, Jesus udførte, og om hans undervisning lige fra begyndelsen af, og indtil han blev taget op til Himlen. I de 40 dage, der gik fra hans opstandelse til hans himmelfart, viste han sig adskillige gange for de apostle, han havde udvalgt. På den måde beviste han, at han virkelig var blevet levende igen, og når de var sammen, talte han med dem om Guds rige og gav dem ved Guds Ånds inspiration sine instrukser.
1. Timoteus – Kapitel 1

1. Timoteus – Kapitel 1

1. Timoteus
1 Dette brev er fra Paulus, der efter befaling fra Gud, vores Frelser, og Jesus Kristus, vores håb, er blevet apostel i tjenesten for Jesus Kristus. 2 Kære Timoteus, mit sande barn i troen. Må du opleve nåde, barmhjertighed og fred fra Gud, vores Far, og Jesus Kristus, vores Herre.
Markus – Kapitel 1

Markus – Kapitel 1

Markus
1 Min beretning handler om Jesus, som er Guds Søn og den ventede Messias. 2 At der skulle komme en forløber for Frelseren, har Gud forudsagt i de profetiske bøger. Der står jo skrevet: »Jeg vil sende min udsending foran dig. Han skal berede vejen for dig.«
Kolossenserne – Kapitel 1

Kolossenserne – Kapitel 1

Kolossenserne
1-2 Kære trofaste medkristne i Kolossæ. Dette brev er fra Paulus, der ved Guds vilje er blevet apostel i tjenesten for Jesus Kristus, og fra Timoteus, min medarbejder. Nåde være med jer og fred fra Gud, vores Far.
2. Johannes – Kapitel 1

2. Johannes – Kapitel 1

2. Johannes
1 Kære udvalgte frue. Den gamle mand sender mange hilsener til dig og dine børn, som jeg elsker meget højt. Og det er ikke kun mig, der elsker jer, men det gør alle, der er kommet til erkendelse af sandheden. 2 Vi er knyttet sammen, fordi vi har taget imod sandheden, og den bliver i os til evig tid.