Åbenbaringen – Kapitel 1

Åbenbaringen – Kapitel 1

Åbenbaringen
1 Denne bog handler om, hvad Gud lod Jesus Kristus åbenbare for sine tjenere angående, hvad der snart skal ske. Han åbenbarede det for mig, hans tjener Johannes, ved at sende en engel, 2 og jeg fortæller jer her om, hvad Gud sagde, og hvad Jesus viste mig, akkurat som jeg så det.
Jakob – Kapitel 1

Jakob – Kapitel 1

Jakob
1 Dette brev er fra Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener. Jeg skriver til de jødekristne fra de 12 stammer, der bor rundt omkring i verden. Guds fred! 2 Kære venner, når I kommer ud for mange forskellige vanskeligheder og problemer, så glæd jer over det.
Efeserne – Kapitel 1

Efeserne – Kapitel 1

Efeserne
1 Kære trofaste medkristne i Efesos. Dette brev er fra Paulus, der ved Guds vilje er blevet apostel i tjenesten for Jesus Kristus. 2 Nåde være med jer og fred fra Gud Fader og fra Herren Jesus Kristus.
Titus – Kapitel 1

Titus – Kapitel 1

Titus
1 Dette brev er fra Paulus, Guds tjener og apostel for Jesus Kristus. Jeg blev udsendt for at forkynde troens budskab for dem, som Gud har udvalgt, og hjælpe dem til fuldt ud at forstå, hvordan de kan tilbede Gud på den sande måde. 2 Jeg bygger min tjeneste på forventningen om at få det evige liv, som Gud, der jo ikke kan lyve, gav løfte om allerede før tidens begyndelse.
Johannes – Kapitel 1

Johannes – Kapitel 1

Johannes
1 I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. 2 Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud.
Galaterne – Kapitel 1

Galaterne – Kapitel 1

Galaterne
1 Dette brev er fra Paulus, der er kaldet til at tjene Jesus som apostel. Min kaldelse kommer ikke fra et menneske eller en gruppe mennesker. Den kommer fra Jesus Kristus selv og fra Gud, vores Far, som oprejste ham fra de døde. 2 Jeg og alle vennerne, som er sammen med mig her, sender mange hilsener til jer, som tilhører de kristne menigheder i provinsen Galatien.
Lukas – Kapitel 1

Lukas – Kapitel 1

Lukas
1-3 Højtærede Teofilus! Der er mange, som har berettet om de begivenheder, der har fundet sted iblandt os, og vi har hørt det fortalt af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og senere forkyndte os Guds ord. Når jeg nu har sat mig for at gennemgå det alt sammen og nedskrive det for dig i rækkefølge,
Judas – Kapitel 1

Judas – Kapitel 1

Judas
1 Dette brev er fra Judas, Jesu Kristi tjener, bror til Jakob. Jeg skriver til jer, som er kaldet til at tilhøre Gud. I er omsluttet af Gud Faders kærlighed og bliver holdt fast af Jesus Kristus. 2 Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i forståelsen af Guds barmhjertighed, fred og kærlighed.
Filemon – Kapitel 1

Filemon – Kapitel 1

Filemon
1 Dette brev er fra Paulus, som sidder fængslet for Jesu Kristi skyld, og fra Timoteus, min medarbejder. Kære Filemon, min ven og partner i tjenesten, 2 hils Apfia og hils Arkippos, der kæmper for Herrens sag, ligesom vi gør. Hils også hele den menighed, der samles i dit hus.
Filipperne – Kapitel 1

Filipperne – Kapitel 1

Filipperne
1 Kære ledere og medhjælpere i menigheden og alle i Filippi, som hører Jesus Kristus til. Dette brev er fra Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere. 2 Nåde være med jer og fred fra Gud, vores Far, og Herren Jesus Kristus.