Mattæus – Kapitel 25

Mattæus – Kapitel 25

Mattæus
1 Jesus fortsatte: »Lad mig fortælle en historie om Guds riges komme. Der var ti brudepiger, som tog deres olielamper og gik ud for at møde brudgommen. 2 Fem af dem bar sig tåbeligt ad, de andre fem havde tænkt sig om.
Apostlenes Gerninger – Kapitel 25

Apostlenes Gerninger – Kapitel 25

Apostlenes Gerninger
1 Tre dage efter at Festus havde overtaget sit nye embede som provinsguvernør, rejste han fra Cæsarea til Jerusalem. 2-3 Der mødtes ypperstepræsterne og de andre jødiske ledere med ham for at forklare ham, hvad anklagen mod Paulus gik ud på. De lagde pres på ham for at få ham til at overføre Paulus til Jerusalem. De tænkte på at lægge sig i baghold og slå Paulus ihjel, mens han var undervejs.
Mattæus – Kapitel 26

Mattæus – Kapitel 26

Mattæus
1 Da Jesus var færdig med at undervise sine disciple, sagde han til dem: 2 »I ved, at der kun er to dage til påskefesten begynder. Da vil Menneskesønnen blive forrådt og korsfæstet.«
Apostlenes Gerninger – Kapitel 26

Apostlenes Gerninger – Kapitel 26

Apostlenes Gerninger
1 Derpå sagde Agrippa til Paulus: »Du har nu mulighed for at tale din sag.« 2 Paulus løftede hånden til hilsen og begyndte: »Ærede Kong Agrippa, jeg betragter det som en velsignelse for mig, at det er over for dig, jeg i dag skal forsvare mig med hensyn til alt det, som jøderne anklager mig for,
Mattæus – Kapitel 27

Mattæus – Kapitel 27

Mattæus
1 Så snart det blev lyst, afsagde ypperstepræsterne og de øvrige ledere deres officielle dom, som lød på dødsstraf. 2 Derefter blev Jesus bundet og ført til den romerske guvernør, der hed Pilatus.
Apostlenes Gerninger – Kapitel 27

Apostlenes Gerninger – Kapitel 27

Apostlenes Gerninger
1 Det var nu afgjort, at vi skulle sejle til Italien, og derfor blev Paulus sammen med en del andre fanger sat under opsyn af en officer ved navn Julius fra den kejserlige hærafdeling. 2 Vi gik om bord i et skib, der var på vej til Adramyttion og på turen skulle anløbe havne langs Lilleasiens kyst. Aristark fra Thessaloniki var også med os.
Mattæus – Kapitel 28

Mattæus – Kapitel 28

Mattæus
1 Da sabbatten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på vej ud for at se til graven. 2 Pludselig rystede jorden voldsomt. En engel var kommet ned fra himlen, havde rullet stenen bort fra graven og sat sig på den.
Apostlenes Gerninger – Kapitel 28

Apostlenes Gerninger – Kapitel 28

Apostlenes Gerninger
1 Da alle var bjærget op på stranden, fik vi at vide, at øen hed Malta. 2 De indfødte på øen var meget venlige og viste os en usædvanlig omsorg. De tændte et bål på stranden, og vi samlede os om ilden, for det var begyndt at regne, og det var meget koldt.