Lukas – Kapitel 22

Lukas – Kapitel 22

Lukas
1 Tiden for påskefesten nærmede sig. 2 Ypperstepræsterne og de skriftlærde drøftede, hvordan de kunne få Jesus slået ihjel, uden at der blev uroligheder.
Mattæus – Kapitel 22

Mattæus – Kapitel 22

Mattæus
1 Jesus fortsatte med endnu en historie om Guds rige: 2 »Der var engang en konge, som skulle holde bryllup for sin søn.
Apostlenes Gerninger – Kapitel 22

Apostlenes Gerninger – Kapitel 22

Apostlenes Gerninger
1 »Mine ærede landsmænd, hør, hvad jeg har at sige til mit forsvar!« begyndte Paulus. 2 Da de hørte, at han talte hebraisk, blev der stille i den store forsamling. Han fortsatte:
Åbenbaringen – Kapitel 22

Åbenbaringen – Kapitel 22

Åbenbaringen
1 Så viste englen mig en flod med livgivende vand, rent og klart som krystal. Den udsprang fra Guds og Lammets trone, som står i byen, 2 og floden fortsatte ned midt gennem byens hovedgade. På hver side af floden voksede livgivende træer. Det er træer, der bærer frugt 12 gange om året, en gang hver måned, og bladene er til lægedom for folkeslagene.
Mattæus – Kapitel 23

Mattæus – Kapitel 23

Mattæus
1 Derpå sagde Jesus henvendt til folkemængden og til sine disciple: 2 »De skriftlærde og farisæerne har påtaget sig rollen som fortolkere af Toraen.
Apostlenes Gerninger – Kapitel 23

Apostlenes Gerninger – Kapitel 23

Apostlenes Gerninger
1 Paulus så uforfærdet rådsmedlemmerne i øjnene og sagde: »Ærede medlemmer af det høje råd, jeg har altid levet med en god samvittighed over for Gud.« 2 Øjeblikkelig befalede ypperstepræsten Ananias, at de, der stod nærmest, skulle give Paulus et slag på munden.
Lukas – Kapitel 23

Lukas – Kapitel 23

Lukas
1 Så var mødet forbi, og hele forsamlingen brød op og førte Jesus til den romerske guvernør, Pilatus. 2 Her kom de frem med følgende anklage: »Manden her vildleder vores folk. Han siger, at man ikke skal betale skat til kejseren, og han påstår, at han er Messias, det vil sige en konge.«
Lukas – Kapitel 24

Lukas – Kapitel 24

Lukas
1 Meget tidligt søndag morgen tog kvinderne deres aromatiske salve med ud til graven. 2 Her så de, at den store sten, der havde spærret for indgangen, var rullet til side.
Mattæus – Kapitel 24

Mattæus – Kapitel 24

Mattæus
1 Da Jesus var på vej væk fra templet sammen med disciplene, gjorde de ham opmærksom på templets smukke bygninger. 2 »Ja, det ser smukt ud,« sagde Jesus. »Men det siger jeg jer: Det hele vil blive jævnet med jorden.«
Apostlenes Gerninger – Kapitel 24

Apostlenes Gerninger – Kapitel 24

Apostlenes Gerninger
1 Fem dage efter at Paulus blev pågrebet, ankom ypperstepræsten Ananias sammen med nogle af de jødiske ledere og en advokat ved navn Tertullus. De forklarede kort anklagerne for guvernøren. 2-3 Da Paulus derefter blev ført ind, begyndte Tertullus sin anklagetale: »Højtærede Felix! Vores taknemmelighed for den udbredte fred og de gode kår, som du har bragt til os jøder, kender ingen grænser. Vi er ikke i tvivl om, at det er din visionære ledelse, der har givet os de storslåede reformer, som nu bliver gennemført på alle områder.