Åbenbaringen – Kapitel 20

Åbenbaringen – Kapitel 20

Åbenbaringen
1 Jeg så nu en engel komme ned fra Himlen. Han havde nøglen til afgrunden i hånden, og han bar på en tung jernlænke. 2 Han greb fat i dragen, den gamle Slange, som er Djævelen og Satan, lænkede ham og smed ham i afgrunden, hvor han skulle være i 1000 år.
Lukas – Kapitel 20

Lukas – Kapitel 20

Lukas
1 En dag, mens Jesus stod på tempelpladsen og underviste folk og fortalte om Guds rige, kom ypperstepræsterne og de skriftlærde sammen med nogle af de andre jødiske ledere hen og konfronterede ham. 2 »Fortæl os, hvem der har givet dig lov til at gøre det, du gør her i templet?« forlangte de.
Mattæus – Kapitel 20

Mattæus – Kapitel 20

Mattæus
1 Jesus fortsatte med følgende historie: »Med Guds rige er det som med en vingårdsejer, der en tidlig morgen gik ud for at finde folk, der kunne arbejde i hans vingård. 2 Han blev enig med dem om, at de skulle have den normale dagløn på en denar, og sendte dem så på arbejde.
Johannes – Kapitel 20

Johannes – Kapitel 20

Johannes
1 Tidligt søndag morgen, mens det endnu var mørkt, gik Maria Magdalene ud til graven, og hun opdagede, at stenen var rullet fra indgangen. 2 Derfor skyndte hun sig tilbage til Simon Peter og den anden discipel, som Jesus holdt særlig meget af, og sagde til dem: »Der er nogle, der har taget Herren væk fra graven, og vi ved ikke, hvor de har gjort af ham.«
Apostlenes Gerninger – Kapitel 20

Apostlenes Gerninger – Kapitel 20

Apostlenes Gerninger
1 Da uroen havde lagt sig, sendte Paulus bud efter disciplene. Han opmuntrede dem til at holde fast ved troen, tog afsked med dem og tog af sted til Makedonien. 2 I alle de byer, han kom igennem, talte han opmuntrende ord til menigheden. Efter rejsen gennem Makedonien ankom han til den græske halvø,
Mattæus – Kapitel 21

Mattæus – Kapitel 21

Mattæus
1 Da de nærmede sig landsbyen Betfage på Olivenbjergets skråning tæt ved Jerusalem, sagde Jesus til to af sine disciple: 2 »Gå hen til den landsby, I ser foran jer. Der vil I hurtigt få øje på et æsel, som står bundet med sit føl ved siden af. Løs æslet og kom hen til mig med dem.
Apostlenes Gerninger – Kapitel 21

Apostlenes Gerninger – Kapitel 21

Apostlenes Gerninger
1 Da vi endelig fik revet os løs fra dem, gik vi om bord og sejlede direkte til Kos. Næste dag nåede vi til Rhodos og derfra videre til Patara. 2 Her fandt vi et skib, der skulle til Fønikien. Vi gik om bord og sejlede af sted.
Johannes – Kapitel 21

Johannes – Kapitel 21

Johannes
1-2 Senere viste Jesus sig igen for nogle af disciplene. Det gik sådan til: Simon Peter, Thomas, Natanael fra Kana i Galilæa, Jakob og Johannes samt to andre disciple var samlet ved Galilæasøen.
Åbenbaringen – Kapitel 21

Åbenbaringen – Kapitel 21

Åbenbaringen
1 Derefter så jeg en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var der ikke mere. 2 Jeg så den hellige by, det ny Jerusalem, komme ned fra Himlen parat til at tage imod sine indbyggere som en brud, der har smykket sig og er parat til at møde sin brudgom.
Lukas – Kapitel 21

Lukas – Kapitel 21

Lukas
1 Mens Jesus sad i templets forgård og underviste, lagde han mærke til en del rige mennesker, der lagde deres gaver i templets indsamlingsbøsse. 2 En fattig enke kom også forbi og lod to småmønter falde i.