Mattæus – Kapitel 20

Mattæus – Kapitel 20

Mattæus
1 Jesus fortsatte med følgende historie: »Med Guds rige er det som med en vingårdsejer, der en tidlig morgen gik ud for at finde folk, der kunne arbejde i hans vingård. 2 Han blev enig med dem om, at de skulle have den normale dagløn på en denar, og sendte dem så på arbejde.
Mattæus – Kapitel 21

Mattæus – Kapitel 21

Mattæus
1 Da de nærmede sig landsbyen Betfage på Olivenbjergets skråning tæt ved Jerusalem, sagde Jesus til to af sine disciple: 2 »Gå hen til den landsby, I ser foran jer. Der vil I hurtigt få øje på et æsel, som står bundet med sit føl ved siden af. Løs æslet og kom hen til mig med dem.
Mattæus – Kapitel 22

Mattæus – Kapitel 22

Mattæus
1 Jesus fortsatte med endnu en historie om Guds rige: 2 »Der var engang en konge, som skulle holde bryllup for sin søn.
Mattæus – Kapitel 23

Mattæus – Kapitel 23

Mattæus
1 Derpå sagde Jesus henvendt til folkemængden og til sine disciple: 2 »De skriftlærde og farisæerne har påtaget sig rollen som fortolkere af Toraen.
Mattæus – Kapitel 24

Mattæus – Kapitel 24

Mattæus
1 Da Jesus var på vej væk fra templet sammen med disciplene, gjorde de ham opmærksom på templets smukke bygninger. 2 »Ja, det ser smukt ud,« sagde Jesus. »Men det siger jeg jer: Det hele vil blive jævnet med jorden.«
Mattæus – Kapitel 25

Mattæus – Kapitel 25

Mattæus
1 Jesus fortsatte: »Lad mig fortælle en historie om Guds riges komme. Der var ti brudepiger, som tog deres olielamper og gik ud for at møde brudgommen. 2 Fem af dem bar sig tåbeligt ad, de andre fem havde tænkt sig om.
Mattæus – Kapitel 26

Mattæus – Kapitel 26

Mattæus
1 Da Jesus var færdig med at undervise sine disciple, sagde han til dem: 2 »I ved, at der kun er to dage til påskefesten begynder. Da vil Menneskesønnen blive forrådt og korsfæstet.«
Mattæus – Kapitel 27

Mattæus – Kapitel 27

Mattæus
1 Så snart det blev lyst, afsagde ypperstepræsterne og de øvrige ledere deres officielle dom, som lød på dødsstraf. 2 Derefter blev Jesus bundet og ført til den romerske guvernør, der hed Pilatus.
Mattæus – Kapitel 28

Mattæus – Kapitel 28

Mattæus
1 Da sabbatten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på vej ud for at se til graven. 2 Pludselig rystede jorden voldsomt. En engel var kommet ned fra himlen, havde rullet stenen bort fra graven og sat sig på den.