Mattæus – Kapitel 10

Mattæus – Kapitel 10

Mattæus
1 Jesus kaldte nu 12 af sine disciple til sig og gav dem autoritet til at uddrive onde ånder og til at helbrede alle slags sygdomme og lidelser. 2 Her er navnene på de 12 apostle: Simon, der senere fik navnet Peter; Andreas, der var bror til Simon; Jakob og Johannes, der var sønner af Zebedæus;
Mattæus – Kapitel 11

Mattæus – Kapitel 11

Mattæus
1 Efter at Jesus havde instrueret og udsendt sine 12 disciple, gik han selv videre til de omliggende byer for at undervise folk og forkynde de gode nyheder. 2 I sin fængselscelle hørte Johannes Døber om, hvad Jesus gik rundt og gjorde. Han sendte derfor sine disciple hen for at spørge ham:
Mattæus – Kapitel 12

Mattæus – Kapitel 12

Mattæus
1 En dag gik Jesus sammen med sine disciple langs en kornmark. Det var på en sabbat. Hans disciple var sultne, og de begyndte at plukke aks for at spise kernerne. 2 Nogle farisæere opdagede det og gav sig straks til at irettesætte ham: »Hvordan kan du tillade, at dine disciple høster korn på en sabbat, hvor man ikke må arbejde?«
Mattæus – Kapitel 13

Mattæus – Kapitel 13

Mattæus
1 Senere samme dag forlod Jesus huset, hvor han holdt til, og gik ned til søen for at undervise. 2 Men så mange mennesker stimlede sammen, at han gik om bord i en båd. Der sad han så og underviste, mens folk stod inde på bredden og lyttede.
Mattæus – Kapitel 14

Mattæus – Kapitel 14

Mattæus
1 Da kong Herodes hørte om de mirakler, Jesus udførte, 2 sagde han til sine tjenere: »Det må være Johannes Døber, der er vendt tilbage fra de døde. Det er derfor den slags overnaturlige kræfter virker gennem ham.«
Mattæus – Kapitel 15

Mattæus – Kapitel 15

Mattæus
1 En dag kom nogle farisæere og skriftlærde fra Jerusalem for at få en samtale med Jesus. 2 »Hvorfor overtræder dine disciple de regler, vores forfædre har pålagt os?« begyndte de. »De vasker jo ikke hænder på den foreskrevne måde, før de spiser!«
Mattæus – Kapitel 16

Mattæus – Kapitel 16

Mattæus
1 Farisæerne og saddukæerne opsøgte nu Jesus for at stille ham på prøve. De bad ham om at gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var kommet fra Gud. 2 Jesus svarede: »Om aftenen siger I: ‘Det bliver fint vejr i morgen, for himlen er rød.’
Mattæus – Kapitel 17

Mattæus – Kapitel 17

Mattæus
1 Seks dage senere tog Jesus Peter, Jakob og Johannes (Jakobs bror) med op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. 2 Pludselig skiftede Jesus udseende for øjnene af de tre disciple. Hans ansigt strålede som solen, og hans klæder blev blændende hvide.
Mattæus – Kapitel 18

Mattæus – Kapitel 18

Mattæus
1 »Hvem er den største i Guds rige?« spurgte disciplene engang. 2 Jesus kaldte da på et lille barn og stillede det midt i kredsen.
Mattæus – Kapitel 19

Mattæus – Kapitel 19

Mattæus
1 Efter at Jesus havde undervist sine disciple om tilgivelse, tog de af sted fra Galilæa og vandrede gennem området på den østlige side af Jordanfloden på vej mod Judæa. 2 Mange mennesker fulgte ham, og han helbredte dem, der var syge.