Markus – Kapitel 10

Markus – Kapitel 10

Markus
1 Derefter satte Jesus og disciplene kursen mod Judæa og kom undervejs gennem området øst for Jordanfloden. Som sædvanlig samledes store folkeskarer omkring ham, og han underviste dem, som han plejede. 2 Nogle farisæere prøvede at stille fælde for ham og spurgte: »Har en mand lov til at skille sig fra sin kone?«
Markus – Kapitel 11

Markus – Kapitel 11

Markus
1 Jesus og hans følge var nu tæt på Jerusalem i nærheden af landsbyerne Betfage og Betania på Olivenbjergets skråning. Da kaldte Jesus på to af sine disciple. 2 »Gå hen til den landsby, I ser foran jer,« sagde han. »Når I kommer derhen, vil I med det samme få øje på et æselføl, som endnu ikke har været brugt som ridedyr. Det står bundet, men I skal løse det og bringe det herhen.
Markus – Kapitel 12

Markus – Kapitel 12

Markus
1 Jesus begyndte nu at tale til dem i billeder: »Der var en mand, som ville dyrke vindruer på sin mark. Han tilplantede marken, omgav den med et stengærde og byggede et vagttårn for at beskytte den mod røvere. Så udhuggede han et bassin i klippegrunden, hvor saften kunne presses af druerne. Derefter lejede han sin vinmark ud til nogle forpagtere og rejste selv til udlandet. 2 Ved høsttid sendte han en af sine folk hen for at få udleveret den del af druehøsten, som tilfaldt ham.
Markus – Kapitel 13

Markus – Kapitel 13

Markus
1 Da Jesus var på vej væk fra templet, udbrød en af hans disciple: »Mester, se engang på de smukke bygninger! Er det ikke nogle flotte sten?« 2 »Jo, det ser smukt ud,« svarede Jesus. »Men det hele vil blive jævnet med jorden.«
Markus – Kapitel 14

Markus – Kapitel 14

Markus
1 Der var nu kun to dage til påskehøjtiden og den efterfølgende »usyrnede brøds fest«. Ypperstepræsterne og de skriftlærde lurede stadig på en anledning til i al hemmelighed at få Jesus arresteret og dræbt. 2 »Men ikke under højtiden,« sagde de til hinanden, »så bliver der uroligheder.«
Markus – Kapitel 15

Markus – Kapitel 15

Markus
1 Så snart det blev lyst, afsagde det jødiske råd den officielle dom. Rådet bestod af ypperstepræsterne, de skriftlærde og en række andre ledere. Det blev besluttet, at Jesus skulle bindes og føres til den romerske guvernør, der hed Pilatus. 2 Da de ankom til den romerske garnisons hovedkvarter, spurgte Pilatus: »Er du jødernes konge?« »Det kan man godt sige,« svarede Jesus.
Markus – Kapitel 16

Markus – Kapitel 16

Markus
1 Næste dags aften, da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Salome og Maria, Jakobs mor, vellugtende salver til at salve den døde med. 2 Tidligt søndag morgen, mens solen var ved at stå op, gik de ud til gravhulen.