Lukas – Kapitel 10

Lukas – Kapitel 10

Lukas
1 Jesus udvalgte nu 70 andre disciple, som han ville sende i forvejen, to og to, til de landsbyer, han selv senere ville besøge. 2 Han gav dem følgende instrukser: »Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre sende flere arbejdere ud til sin høst.
Lukas – Kapitel 11

Lukas – Kapitel 11

Lukas
1 En dag opholdt Jesus og disciplene sig på et øde sted, og Jesus var i bøn. Da han var færdig, sagde en af disciplene til ham: »Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det.« 2 Jesus svarede: »Når I beder, så sig: ‘Far i Himlen.Må du blive æret. Må dit rige bryde igennem. Må din vilje ske på jorden, som den sker i Himlen.
Lukas – Kapitel 12

Lukas – Kapitel 12

Lukas
1 I mellemtiden stimlede tusindvis af mennesker sammen omkring Jesus, så de nærmest trådte på hinanden. Jesus talte til folkeskaren, men tænkte især på disciplene: »Pas på! Hold jer fra farisæernes surdej, hykleriet. 2 Hvad der er skjult nu, vil blive åbenbaret engang. Det, som nu er hemmeligt, vil blive kendt.
Lukas – Kapitel 13

Lukas – Kapitel 13

Lukas
1 Så kom der nogle og fortalte Jesus, at Pilatus havde nedslagtet nogle jøder fra Galilæa, netop som de bragte deres offerdyr til slagtning i templet. 2 Da sagde Jesus: »Mener I, at de galilæere var værre end andre mennesker, fordi det gik dem sådan?
Lukas – Kapitel 14

Lukas – Kapitel 14

Lukas
1 På en sabbat var Jesus indbudt til at spise hos en af de ledende farisæere, og alle hans modstandere holdt skarpt øje med ham. 2 En mand, som led af vand i kroppen, kom hen til Jesus for at blive helbredt.
Lukas – Kapitel 15

Lukas – Kapitel 15

Lukas
1 En dag var der særlig mange skatteopkrævere og andre af samfundets udstødte, som kom for at høre Jesus. 2 Farisæerne og de skriftlærde kritiserede Jesus for at have med den slags mennesker at gøre. »Han spiser oven i købet sammen med dem!« sagde de.
Lukas – Kapitel 16

Lukas – Kapitel 16

Lukas
1 Jesus fortalte nu følgende historie til disciplene: »En rig godsejer havde ansat en forvalter til at bestyre sit gods. Nogen tid efter blev han underrettet om, at forvalteren var uærlig og brugte løs af hans penge. 2 Derfor kaldte han ham ind til sig. ‘Hvad er det, jeg hører om dig?’ sagde han. ‘Nu skal du afslutte alle dine regnskaber, og så bliver du fyret!’
Lukas – Kapitel 17

Lukas – Kapitel 17

Lukas
1 En dag sagde Jesus til sine disciple: »Det kan ikke undgås, at nogle falder fra troen. Men ve dem, som er skyld i, at andre falder fra. 2 Det ville være bedre, om de blev kastet i havet med en møllesten om halsen, end at de får en af de svage i troen til at falde fra.
Lukas – Kapitel 18

Lukas – Kapitel 18

Lukas
1 Jesus fortalte derefter disciplene en historie om nødvendigheden af altid at bede og ikke miste modet: 2 »Der var engang en dommer, som ikke frygtede Gud og ikke tog hensyn til folks rettigheder.
Lukas – Kapitel 19

Lukas – Kapitel 19

Lukas
1 Jesus og hans følge gik derefter ind i Jeriko. 2 Her boede en rig mand ved navn Zakæus, som var en højtstående skatteopkræver for den romerske besættelsesmagt.