Indledning til Lukas

Indledning til Lukas

Lukas
Forfatter, datering og baggrund: Evangeliet er skrevet af grækeren Lukas. Han var læge af profession og Paulus' trofaste medhjælper på nogle af hans missionsrejser. Hvornår bogen er skrevet, vides ikke med sikkerhed, men nok et sted mellem 50 og 63 e.Kr., enten i Rom, Efesos eller Cæsarea. Indhold: Lukas har i sit evangelium sat sig for omhyggeligt at undersøge det allerede foreliggende materiale om Jesu liv, død og opstandelse, både det, som var skrevet ned, og de mundtlige traditioner. Som græker er det væsentligt for ham at få historien fortalt i kronologisk rækkefølge. Det er i modsætning til semitisk tankegang, hvor kronologien ikke er særlig væsentlig. Han beskriver Jesus som Menneskesønnen, der kom med godt nyt til alle folkeslag. Lukas gengiver små detaljer, som de andre evangelieforfattere ikke har med, og han har nogle beretninger, som ikke kom med i de øvrige evangelier. Budskab: Mens Mattæus fremhæver Jesus som jødernes Messias, og Markus viser hans mission som Guds Tjener, vil Lukas vise, at Jesus både var Gud og et menneske af Adams slægt (kap. 3,23-38), og som sådan placerer Lukas ham som Herre i historiens store sammenhæng.
Lukas – Kapitel 1

Lukas – Kapitel 1

Lukas
1-3 Højtærede Teofilus! Der er mange, som har berettet om de begivenheder, der har fundet sted iblandt os, og vi har hørt det fortalt af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og senere forkyndte os Guds ord. Når jeg nu har sat mig for at gennemgå det alt sammen og nedskrive det for dig i rækkefølge,
Lukas – Kapitel 2

Lukas – Kapitel 2

Lukas
1 På den tid befalede den romerske kejser Augustus, at der skulle foretages en folketælling i hele kejserriget. 2 Denne folketælling foregik før den, som fandt sted, mens Kvirinius var guvernør i Syrien.
Lukas – Kapitel 3

Lukas – Kapitel 3

Lukas
1-2 I kejser Tiberius' 15. regeringsår fik Johannes, Zakarias' søn, som holdt til i ødemarken, et budskab fra Gud. Landet var besat af romerne, og Pontius Pilatus var guvernør i Judæa. Herodes Antipas regerede i Galilæa, hans bror Filip i Ituræa og Trakonitis, mens Lysanias regerede i Abilene. Annas og Kajfas var jødernes ypperstepræster.
Lukas – Kapitel 4

Lukas – Kapitel 4

Lukas
1 Jesus gik videre fra Jordanfloden, efter at han var blevet fyldt med Helligånden, og han blev ført rundt i Judæas ødemark under Åndens ledelse. 2 I 40 dage spiste han intet, og henimod slutningen var han meget sulten. Da kom Djævelen for at friste ham,
Lukas – Kapitel 5

Lukas – Kapitel 5

Lukas
1 En dag, da Jesus stod nede ved Genesaret Sø, trængte folk sig ind på ham for at kunne høre Guds ord. 2 Så fik han øje på to både, der lå i vandkanten. Fiskerne var gået fra borde og var ved at rense deres net.
Lukas – Kapitel 6

Lukas – Kapitel 6

Lukas
1 En dag, da det var sabbat, kom Jesus og hans disciple på deres vandring forbi nogle kornmarker. Disciplene plukkede nogle aks, gned dem mellem hænderne og spiste kernerne. 2 Men nogle af farisæerne irettesatte dem: »Hvorfor høster I korn på en sabbat, hvor man ikke må arbejde?«
Lukas – Kapitel 7

Lukas – Kapitel 7

Lukas
1 Da Jesus var færdig med at tale til folkeskaren, gik han ind til Kapernaum. 2 Her boede en romersk officer, der havde en tjener, som var syg og døden nær. Det var en tjener, han satte stor pris på.
Lukas – Kapitel 8

Lukas – Kapitel 8

Lukas
1 I den følgende tid fortsatte Jesus sin vandring. Han gik fra by til by og fra landsby til landsby for at forkynde Guds ord og fortælle de gode nyheder om Guds rige. De 12 disciple var med 2 og desuden nogle kvinder, som han havde befriet fra onde ånder og helbredt for forskellige sygdomme. Blandt dem var Maria Magdalene, af hvem Jesus havde uddrevet syv dæmoner,
Lukas – Kapitel 9

Lukas – Kapitel 9

Lukas
1 En dag kaldte Jesus sine 12 disciple sammen og gav dem magt og autoritet til at uddrive alle slags dæmoner og til at helbrede de syge. 2 Så sendte han dem ud for at forkynde budskabet om Guds rige og for at helbrede de syge.