Indledning til Judas

Indledning til Judas

Judas
Forfatter, datering og baggrund: Som det fremgår af brevet, er det skrevet af Judas, en bror til Jakob. Den omtalte Jakob er utvivlsomt den berømte leder af menigheden i Jerusalem, som også var bror til Jesus og forfatter til Jakobs brev. Judas er sandsynligvis den yngste af Jesu fire brødre (Matt.13,55). Brevet har mange ligheder med 2. Petersbrev og er sandsynligvis skrevet kort efter. Da Judas i vers 18 tilsyneladende citerer 2.Pet.3,3, er det rimeligt at antage, at han kendte til 2. Petersbrev. De bruger begge et specielt græsk ord, som kun findes i 2.Pet.3,3 og Jud.18. Dog er det også muligt, at både Judas og Peter citerer en mundtlig undervisning givet af apostlene. Ligheden i ordvalget på græsk i de to breve er så slående, at det er mest sandsynligt at Judas' ordvalg bygger på Peters. (Nogle mener dog, at 2. Peter i stedet bygger på Judasbrevet.) Nogle af tankerne i Judas' brev bygger på 1. Enoks bog, som var almindelig kendt på den tid blandt jøder og jødekristne. Men den bog var ikke af en sådan kvalitet, at den kom med i Bibelen. Judas citerer den i vers 14-15. Indhold og budskab: Judas opfordrer de troende til at tage sig i agt for de falske lærere, der frækt sniger sig ind og underminerer menigheden med deres forkerte lære og ugudelige levevis. Gud vil dømme dem. De svage og dem, der tvivler, bør de derimod være barmhjertige mod og ellers bestræbe sig på at styrke deres eget trosliv.
Judas – Kapitel 1

Judas – Kapitel 1

Judas
1 Dette brev er fra Judas, Jesu Kristi tjener, bror til Jakob. Jeg skriver til jer, som er kaldet til at tilhøre Gud. I er omsluttet af Gud Faders kærlighed og bliver holdt fast af Jesus Kristus. 2 Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i forståelsen af Guds barmhjertighed, fred og kærlighed.