Johannes – Kapitel 10

Johannes – Kapitel 10

Johannes
1 Jesus fortsatte med at tale til skaren omkring sig: »Det siger jeg jer: Enhver, som sniger sig over muren til en fårefold i stedet for at gå gennem døren, er en tyv eller røver. 2 Fårenes rigtige hyrde kommer altid hen til døren,
Johannes – Kapitel 11

Johannes – Kapitel 11

Johannes
1-2 Der var en mand ved navn Lazarus, som boede i landsbyen Betania sammen med sine søstre Maria og Marta. (Det var den Maria, der er kendt for at have hældt kostbar olie ud over Jesu fødder og tørret dem med sit hår). Nu skete der det, at Lazarus blev alvorligt syg.
Johannes – Kapitel 12

Johannes – Kapitel 12

Johannes
1 Seks dage før påskehøjtiden skulle begynde, kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede - den mand, han havde opvakt fra de døde. 2 Dér holdt de en fest til ære for Jesus. Marta serverede, og Lazarus var med ved bordet.
Johannes – Kapitel 13

Johannes – Kapitel 13

Johannes
1 Det var nu lige før påskehøjtiden skulle begynde. Jesus vidste, at tiden var kommet til, at han skulle gå bort fra denne verden og vende tilbage til Faderen. Den kærlighed, han hele tiden havde haft til dem, der fulgte ham her på jorden, ville han vise endnu engang på den sidste aften, hvor de var sammen. 2 De var parate til at begynde påskemåltidet. Djævelen havde allerede indgivet Judas Iskariot den tanke, at han skulle forråde Jesus.
Johannes – Kapitel 14

Johannes – Kapitel 14

Johannes
1 Jesus fortsatte sin tale til disciplene: »I skal ikke være bange eller urolige. I tror på Gud. Tro også på mig. 2 I min Fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt det til jer, for jeg er på vej hen for at gøre alt klar til, at I kommer.
Johannes – Kapitel 15

Johannes – Kapitel 15

Johannes
1 Mens de gik, fortsatte Jesus med at tale til disciplene: »Jeg er den sande vinstok, og min Far er ejeren. 2 Enhver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og enhver gren, som bærer frugt, den renser han for vildskud, for at den kan bære endnu mere frugt.
Johannes – Kapitel 16

Johannes – Kapitel 16

Johannes
1 Jeg siger det, før det sker, for at I ikke skal miste troen. 2 I vil blive smidt ud af synagogen, ja, det vil komme så vidt, at de, der slår jer ihjel, vil mene, at de dermed tjener Gud.
Johannes – Kapitel 17

Johannes – Kapitel 17

Johannes
1 Derefter så Jesus op mod den mørke nattehimmel og sagde: »Far, nu er tiden inde. Ophøj din Søn, så jeg kan ophøje dig. 2 Du har jo givet mig den højeste myndighed over hele menneskeheden, for at jeg kan give evigt liv til alle dem, du har givet mig.
Johannes – Kapitel 18

Johannes – Kapitel 18

Johannes
1 Da Jesus var færdig med at bede, gik han videre sammen med disciplene. De krydsede Kedrondalen og kom ind i en olivenplantage. 2 Men også forræderen, Judas, kendte det sted, for Jesus havde ofte været der sammen med sine disciple.
Johannes – Kapitel 19

Johannes – Kapitel 19

Johannes
1 Pilatus lod nu Jesus piske, 2 og derefter flettede soldaterne en krans af tornede grene, satte den på hovedet af ham som en slags kongekrone og kastede en purpurrød kappe om ham.