Indledning til Johannes

Indledning til Johannes

Johannes
Forfatter, datering og baggrund: Evangeliet er skrevet af apostlen Johannes. Han skrev sandsynligvis sin øjenvidneberetning i Efesos ca. 90-96 e.Kr. Indhold: Ifølge sine egne ord skrev han bogen »for at I skal tro på, at Jesus er Messias, Guds Søn, og gennem jeres tro få del i det evige liv.« (Kap. 20,31). Bogen har en poetisk indledning, der omtaler Jesus som Ordet, universets »livskilde«, før verdens skabelse. Dernæst omtales en række af Jesu undere og hans konfrontation med de vantro jødiske ledere. Kap. 13-17 beskriver Jesu forhold til sine disciple og hans ord til dem, aftenen inden han blev arresteret. Budskab: Mens Mattæus fremhæver Jesus som jødernes Messias, og Markus og Lukas beskriver ham henholdsvis som Guds Tjener og som menneske, understreger Johannes Jesu guddommelighed og tolker hans liv og opgave derudfra. Jesus beskrives ofte ved hjælp af symboler og billedsprog, for eksempel lys, brød, vand, dør, hyrde, vinstok, sandhed, kærlighed osv. Johannes ønsker at supplere de andre evangeliers beretninger, så han har mange ting med, som de andre ikke omtaler. På den anden side gentager han ikke ret meget af, hvad de andre allerede har fortalt om. Joh.3,16 kaldes »den lille bibel«, fordi det vers ganske kort forklarer kernen i kristendommen: »Gud elskede verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.«
Johannes – Kapitel 1

Johannes – Kapitel 1

Johannes
1 I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. 2 Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud.
Johannes – Kapitel 2

Johannes – Kapitel 2

Johannes
1 To dage senere var Jesu mor med ved et bryllup i byen Kana i Galilæa. 2 Jesus og hans disciple var også indbudt.
Johannes – Kapitel 3

Johannes – Kapitel 3

Johannes
1 En aften efter mørkets frembrud kom en af de jødiske ledere, en farisæer ved navn Nikodemus, for at tale med Jesus. 2 »Mester,« sagde han, »vi er klar over, at Gud har sendt dig, for ingen kunne gøre de mirakler, du gør, hvis ikke Gud var med ham.«
Johannes – Kapitel 4

Johannes – Kapitel 4

Johannes
1 Da farisæerne i Jerusalem fik meddelelse om, at Jesus fik flere disciple og døbte flere end Johannes - 2 selv om det faktisk var Jesu disciple, der døbte - blev de vrede på ham. Da Jesus blev klar over det,
Johannes – Kapitel 5

Johannes – Kapitel 5

Johannes
1 Senere tog Jesus igen til Jerusalem for at deltage i en af jødernes højtider. 2 Inde i byen, i nærheden af Fåreporten, var der en dam, som var omgivet af fem søjlegange. Den hed Betesda på hebraisk.
Johannes – Kapitel 6

Johannes – Kapitel 6

Johannes
1 Nogen tid efter sejlede Jesus og disciplene over til den østlige side af Galilæasøen, som også kaldes Tiberiassøen. 2 En stor skare mennesker fulgte efter ham inde på bredden, fordi de havde set, hvordan han mirakuløst havde helbredt de syge.
Johannes – Kapitel 7

Johannes – Kapitel 7

Johannes
1 Derefter vandrede Jesus omkring i Galilæa. Han holdt sig borte fra Judæa, fordi de jødiske ledere dér var ude på at slå ham ihjel. 2 Men løvhyttefesten, en af de årlige jødiske højtider, nærmede sig,
Johannes – Kapitel 8

Johannes – Kapitel 8

Johannes
1 men Jesus gik ud til Olivenbjerget. 2 Tidligt næste morgen vendte han tilbage til templet. Snart var en mængde mennesker samlet, og han satte sig ned for at undervise dem.
Johannes – Kapitel 9

Johannes – Kapitel 9

Johannes
1 Da Jesus og disciplene senere gik omkring i byen, traf de en mand, som havde været blind fra fødslen. 2 »Mester, hvorfor er den mand født blind?« spurgte disciplene. »Er det på grund af hans egne synder eller hans forældres?«