Indledning til 1. Timoteus

Indledning til 1. Timoteus

1. Timoteus
Forfatter, datering og baggrund: Efter sit fangenskab i Rom, ca. år 60-62 e.Kr. (Ap.G.28,16 ff.), blev Paulus løsladt og foretog sin fjerde missionsrejse, som ikke er omtalt direkte i Bibelen. På denne rejse efterlod han Titus på Kreta for at føre tilsyn med menigheden der, mens Timoteus blev efterladt i Efesos for at hjælpe menigheden der. Selv tog Paulus videre til Filippi i Makedonien. Derfra skrev han sit første brev til Timoteus samt brevet til Titus. Tidspunktet kendes ikke med sikkerhed, men muligvis ca. år 66 e.Kr. Indhold: Problemerne i efesermenigheden var en blanding af jødisk inspireret lovtrældom og en forkert opfattelse af askese. Nogle grækere mente, at den fysiske verden var ond, og at ingen kunne opnå Guds accept undtagen ved særlig kundskab og ved askese som f.eks. afholdenhed fra visse mad- og drikkevarer og fra seksuelt samvær i ægteskabet. Paulus går imod denne vranglære og opmuntrer Timoteus til at være Jesu Kristi trofaste tjener. Samtidig giver han sin unge ven instrukser vedrørende ledelse af menigheden. Budskab: Falsk lære har indflydelse på, hvordan vi lever. Vi må kende sandheden, så vi kan forsvare den imod falsk lære og undgå, at Satan får fodfæste blandt Guds folk og ødelægger deres liv.
1. Timoteus – Kapitel 1

1. Timoteus – Kapitel 1

1. Timoteus
1 Dette brev er fra Paulus, der efter befaling fra Gud, vores Frelser, og Jesus Kristus, vores håb, er blevet apostel i tjenesten for Jesus Kristus. 2 Kære Timoteus, mit sande barn i troen. Må du opleve nåde, barmhjertighed og fred fra Gud, vores Far, og Jesus Kristus, vores Herre.
1. Timoteus – Kapitel 2

1. Timoteus – Kapitel 2

1. Timoteus
1 Derfor understreger jeg vigtigheden af at bede for alle mennesker, påkalde Guds hjælp, gå i inderlig forbøn for hinanden og sige tak til Gud. 2 Bed specielt for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med en værdighed, som ærer Gud.
1. Timoteus – Kapitel 3

1. Timoteus – Kapitel 3

1. Timoteus
1-2 Mærk dig mine ord. At komme med i menighedens ledelse er et udmærket ønske at have, men der må stilles visse krav til en leder: Han skal have et godt ry og have vist trofasthed i sit ægteskab, have selvbeherskelse, være fornuftig, anstændig, gæstfri og god til at lære fra sig.
1. Timoteus – Kapitel 4

1. Timoteus – Kapitel 4

1. Timoteus
1 Helligånden gør det helt klart, at i den sidste tid, før Jesus kommer igen, vil nogle af de kristne tage afstand fra troen. I stedet vil de blive ivrige tilhængere af lærere, hvis undervisning er inspireret af bedrageriske og dæmoniske ånder. 2 De vil lyve uden at fortrække en mine, for de har mistet deres samvittighed.
1. Timoteus – Kapitel 5

1. Timoteus – Kapitel 5

1. Timoteus
1-2 Du må ikke tale hårdt til en ældre mand, men vejled ham med respekt, som var han din egen far. Vejled de yngre mænd, som var det dine egne brødre, og de ældre kvinder, som var det din egen mor. De unge piger skal du omgås med anstændighed og respekt, som var det dine søstre.
1. Timoteus – Kapitel 6

1. Timoteus – Kapitel 6

1. Timoteus
1 En kristen slave skal vise sin herre respekt, for at Guds navn og det kristne budskab ikke skal få et dårligt ry. 2 Er slavens herre også troende, må slaven ikke vise ham mindre respekt, fordi de som kristne står lige. Tværtimod, så bør slaven udføre sit arbejde endnu bedre, for den, der nyder godt af hans veludførte arbejde, er en kristen, som er elsket af Gud. Du skal undervise om de her ting, Timoteus, og styrke menigheden.