Indledning til 1. Korinter

Indledning til 1. Korinter

1. Korinter
Forfatter, datering og baggrund: Brevet er skrevet af apostlen Paulus ca. år 55, mens han opholdt sig i Efesos i Lilleasien. Under sin anden missionsrejse etablerede Paulus en menighed i storbyen Korinth, som var et økonomisk, kulturelt og religiøst centrum på den tid. Det var den største by i Grækenland. Paulus skrev sandsynligvis fire breve til menigheden i Korinth, men det første og det tredje er gået tabt. De breve, som vi kalder det første og det andet, er så i virkeligheden det andet og fjerde. Indhold og budskab: Efter Paulus' afrejse opstod der problemer af læremæssig og moralsk karakter i menigheden, og man sendte et brev med forskellige spørgsmål til Paulus. I Paulus' svarbrev er det ikke altid klart, hvornår han svarer på et konkret spørgsmål, og hvornår han giver vejledning om et problem, som han har hørt, de har. I oversættelsen har vi klargjort de steder, hvor vi mener, at han hentyder til deres opfattelse og meninger, før han korrigerer dem. Der var problemer på grund af sammenstødet mellem jødisk og græsk kultur. For eksempel skulle kvinderne ifølge jødisk kultur holde sig i baggrunden og bære slør eller tørklæde på offentlige steder - også i synagogen. De jødiske kristne forventede derfor en tilsvarende opførsel af de græske kristne. Men de græske kvinder var ikke undergivet sådanne kulturelle begrænsninger. De var derimod meget selvstændige og frigjorte og havde en fremtrædende plads i samfundet. Et andet problem var den almindelige og religiøse prostitution. På et tidspunkt var der 1000 prostituerede tilknyttet det store Afrodite tempel. Den slags var fuldt accepteret i det græske samfund og åbenbart også blandt nogle af de kristne grækere. Det lader til, at grækerne fuldstændigt adskilte det åndelige og det kropslige, og de anbragte begrebet synd i det åndelige område. Det betød, at deres dagligliv ikke afspejlede deres åndelige overbevisning. I kapitel 1-4 omtaler Paulus problemer med stolthed og splittelser, i kap. 5-6 nogle alvorlige moralske problemer, i kap. 7 giver han vejledning om ægteskab og skilsmisse, i kap. 8-10 behandler han spørgsmålet om afgudsdyrkelse og kød ofret til afguderne, i kap. 11 omtaler han forholdet mellem mand og kvinde samt enhed i menigheden i forbindelse med nadveren, i kap. 12-14 omtaler han den rette brug af nådegaverne i kærlighed, i kap. 15 kommer han ind på håbet om genopstandelsen, i kap. 16 nævner han kort den igangværende indsamling til de fattige kristne og sine egne rejseplaner. »Kærlighedskapitlet« (kap. 13) er formentlig et af de mest kendte afsnit i Bibelen.
1. Korinter – Kapitel 1

1. Korinter – Kapitel 1

1. Korinter
1 Dette brev er fra Paulus, som efter Guds vilje er kaldet til at være apostel i tjenesten for Jesus, som er Messias. Min medarbejder, Sostenes, sender jer også mange hilsener. 2 Jeg skriver til jer, som udgør menigheden i Korinth, jer, som ved Kristus er blevet renset og kaldet til at være hans folk sammen med alle de andre kristne rundt omkring i hele verden, der ligesom os påkalder Jesus Kristus som Herre.
1. Korinter – Kapitel 2

1. Korinter – Kapitel 2

1. Korinter
1 Sådan var det også, dengang jeg kom til jer i Korinth. Da jeg fortalte jer om Guds frelsesplan, satte jeg ikke min lid til flot retorik eller menneskelig visdom. 2 Jeg havde nemlig besluttet mig til ikke at ville tale om andet end Jesus Kristus og hans død på korset.
1. Korinter – Kapitel 3

1. Korinter – Kapitel 3

1. Korinter
1 Da jeg var hos jer, venner, kunne jeg ikke tale til jer som til åndeligt modne mennesker, ja, man kunne dårligt se, at I var blevet kristne. I var som nyfødte børn i jeres tro på Kristus, 2 så jeg gav jer mælk og ikke fast føde, for det var I slet ikke parate til. Og det er I stadig ikke!
1. Korinter – Kapitel 4

1. Korinter – Kapitel 4

1. Korinter
1 Altså skal I betragte os som medarbejdere i tjenesten for Kristus, som forvaltere, der har fået indsigt i Guds mysterier. 2 En forvalter skal være trofast og pålidelig i sit arbejde.
1. Korinter – Kapitel 5

1. Korinter – Kapitel 5

1. Korinter
1 Hvor utroligt det end lyder, så har jeg hørt, at der er seksuel synd iblandt jer, og det af en så alvorlig karakter, at man ikke engang finder mage til blandt de gudløse, nemlig at en mand i jeres menighed lever sammen med sin stedmor. 2 Og I slår det bare hen! I skulle hellere med skam og bedrøvelse udelukke den mand af jeres fællesskab.
1. Korinter – Kapitel 6

1. Korinter – Kapitel 6

1. Korinter
1 Hvis en af jer har et mellemværende med en anden fra menigheden, bør I løse sagen ved at bringe den til menighedens ledelse i stedet for at gå til en verdslig domstol. 2 Ved I ikke, at de kristne en dag skal dømme verden? Når I skal dømme verden, skulle I så ikke kunne klare sådanne småsager?
1. Korinter – Kapitel 7

1. Korinter – Kapitel 7

1. Korinter
1 Med hensyn til jeres spørgsmål om ægteskab og sex, så er det fint for en mand at leve i cølibat, 2 men hvis manden er gift, bør han være sammen med sin kone, og konen bør være sammen med sin mand, for at de ikke skal fristes til seksuel synd.
1. Korinter – Kapitel 8

1. Korinter – Kapitel 8

1. Korinter
1 Med hensyn til jeres spørgsmål om at spise kød, som har været ofret til afguderne, så er det rigtigt, som I siger: »Vi har alle kundskab.« Men kundskab kan gøre mennesker indbildske. Kærligheden, derimod, søger altid det bedste for de andre. 2 De, der mener at have al kundskab, har endnu meget at lære.
1. Korinter – Kapitel 9

1. Korinter – Kapitel 9

1. Korinter
1 Har jeg ikke min frihed? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke med egne øjne set Jesus, vores Herre? Er I ikke resultatet af min tjeneste for Herren? 2 Hvis jeg ikke har fungeret som apostel over for andre, så har jeg i hvert fald for jer. Det, at I tilhører Herren, er beviset på min tjeneste som apostel.