Indledning til Zefanias

Indledning til Zefanias

Zefanias
Historisk baggrund: Zefanias var efterkommer af kong Hizkija og forkyndte sit budskab i sidste halvdel af det 7. årh. f.Kr., mens Josias var konge i Juda. Det var sandsynligvis i tidsrummet 630-620 f.Kr., inden Josias gennemførte en række religiøse reformer (2.Kong.22-23). Disse reformer var dog ikke tilstrækkelige til at afværge Guds dom over Juda. Indhold og budskab: Profetens budskab modsiger folkets faste tro på, at Gud kun vil straffe de ugudelige folkeslag, men ikke sit eget udvalgte folk. Zefanias forklarer, at Gud først vil straffe sit eget folk, før han straffer de andre folkeslag. Zefanias' domsprofeti ender med løfter om håb og fremtid for Juda, hvis folket vil omvende sig fra deres synd. Bogen er således både en formaning og en opmuntring til alt Guds folk til alle tider: Synd har konsekvenser, men enhver, der omvender sig og søger Gud, kan få tilgivelse, genoprettelse og velsignelse.
Zefanias – Kapitel 1

Zefanias – Kapitel 1

Zefanias
1 Zefanias var søn af Kushi, der var søn af Gedalja, der var søn af Amarja, der var søn af Hizkija. Han modtog følgende profetiske budskab fra Herren, mens Josias, Amons søn, var konge i Juda.   2 »Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,« erklærer Herren.
Zefanias – Kapitel 2

Zefanias – Kapitel 2

Zefanias
1 Kom til fornuft, I frafaldne folk, 2 før I blæses væk som avner i vinden, før I rammes af Herrens vrede, før den afsagte dom bliver udført.
Zefanias – Kapitel 3

Zefanias – Kapitel 3

Zefanias
1 Ve Jerusalem, den oprørske by, fuld af synd og undertrykkelse. 2 Den afviser enhver advarsel og nægter at høre efter. Den har ikke sat sin lid til Herren, søger slet ikke sin Gud.