Zakarias – Kapitel 10

Zakarias – Kapitel 10

Zakarias
1 Bed Herren om regn om foråret, for så vil regnen give vækst til markens planter. Det er jo Herren, der skaber tordenskyerne og sender regn. 2 Husgudernes svar var falske, og sandsigernes syner var svindel. Alle deres drømme var kun tomme ord. Derfor fór I vild som får, der ingen hyrde har.
Zakarias – Kapitel 11

Zakarias – Kapitel 11

Zakarias
1 Luk portene op, Libanon, så ilden kan fortære dine cedertræer. 2 Græd, cypresser, for de majestætiske cedertræer er totalt ødelagte. Græd i fortvivlelse, Bashans egetræer, for den tætte skov er fuldstændig ryddet.
Zakarias – Kapitel 12

Zakarias – Kapitel 12

Zakarias
1 Det følgende er et budskab til Israel fra Herren, som udspændte himlen, lagde jordens fundament og gav mennesket liv og ånde: 2 »Engang vil nabolandenes folkeslag angribe Judas land og belejre Jerusalem, men de vil få min vrede at føle, så de bliver helt fortumlede.
Zakarias – Kapitel 13

Zakarias – Kapitel 13

Zakarias
1 Til den tid lader jeg en kilde springe frem, som skal rense Davids slægt og Jerusalems indbyggere fra synd og ugudelighed. 2 Jeg vil udrydde alle afguder af landet, så deres navne ikke længere skal huskes. Også spåmænd og falske profeter fjerner jeg fra landet.
Zakarias – Kapitel 14

Zakarias – Kapitel 14

Zakarias
1-2 Der vil komme en tid, hvor Herren vil samle nationerne til en sidste kamp mod Jerusalem. Byen vil blive indtaget, husene plyndret, kvinderne voldtaget og halvdelen af befolkningen sendt i eksil, mens den anden halvdel bliver i byen.