Indledning til Zakarias

Indledning til Zakarias

Zakarias
Forfatter og datering: Zakarias var sammen med profeten Haggaj blandt de 50.000 eksiljøder i Babylonien, som Kyros den Store i 538 f.Kr. sendte tilbage til Jerusalem med besked om at genopbygge Herrens tempel. Zakarias' profetiske tjeneste, som begyndte i efteråret 520 f.Kr., sigtede især på at inspirere folket til større åndelighed og at motivere dem til at færdiggøre tempelbygningen. Takket være opmuntringen fra både Haggaj og Zakarias blev templet færdigt år 516 f.Kr. under ledelse af den politiske leder, Zerubbabel, og ypperstepræsten Josva. Indhold og budskab: Zakarias' opgave er at åbenbare Guds plan for sit folks fremtid, en plan, som forudsætter deres omvendelse og samarbejdsvilje samt templets færdiggørelse (kap. 8,9-17). Zakarias' bog består af otte profetiske syner efterfulgt af en række udaterede, senere budskaber og indeholder en lang række specifikke Kristus-profetier (f.eks. kap. 3,8-10; 6,12-13; 9,9-10; 10,4; 11,12-13; 13,7; 14,4). Bogen ender med en profetisk beskrivelse af Jesu genkomst og Guds endelige dom over verden.
Zakarias – Kapitel 1

Zakarias – Kapitel 1

Zakarias
1 I den ottende måned i kong Dareios af Persiens andet regeringsår talte Herren til Israels folk gennem profeten Zakarias, der var søn af Berekja og barnebarn af Iddo: 2-4 »Hør, hvad jeg, Herren den Almægtige, siger: Hvis I vil vende om og komme til mig, vil jeg komme jer i møde. Vær ikke som jeres forfædre, som jeg var nødt til at straffe hårdt. Jeg advarede dem gennem mine profeter om at vende om fra deres ugudelige levemåde og onde handlinger, men de nægtede at lytte til mig.
Zakarias – Kapitel 2

Zakarias – Kapitel 2

Zakarias
1 Derefter fik jeg endnu et syn. Jeg så fire horn. 2 »Hvad betyder de horn?« spurgte jeg englen ved min side. Han svarede: »De repræsenterer de stormagter, som har spredt indbyggerne fra Israel, Juda og Jerusalem for alle vinde.«
Zakarias – Kapitel 3

Zakarias – Kapitel 3

Zakarias
1 I et andet syn viste Herren mig ypperstepræsten Josva stå foran Herrens engel, mens Satan stod ved hans højre side og anklagede ham. 2 Herrens engel sagde til Satan: »Så er det nok med dine anklager, Satan! Herren vil straffe dig, for denne mand er som et forkullet stykke træ, reddet ud af ilden.«
Zakarias – Kapitel 4

Zakarias – Kapitel 4

Zakarias
1-10 »Hvad betyder stenen og øjnene?« spurgte jeg englen, der forklarede tingene for mig. »Ved du ikke det?« spurgte han. »Nej,« svarede jeg. Så forklarede englen det: »De syv øjne på stenen er Herrens øjne, som ser alt, hvad der sker på jorden. Det er et budskab fra Herren til Zerubbabel: ‘Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd!’ siger Herren, den Almægtige. Det bjerg af modstand, som ligger foran Zerubbabel, skal blive jævnet med jorden. Og når han sætter den sidste sten på plads i det nye tempel, vil folket råbe af glæde: ‘Herren har vist sin nåde imod os!’ Det var Zerubbabel, der lagde fundamentet til det nye tempel, og han vil også komme til at fuldføre det, siger Herren. Når det sker, vil folket indse, at det er Herren, den Almægtige, der har sendt mig. De, som ringeagtede den spæde begyndelse, vil glæde sig, når de ser det færdige tempel.« Så var det, som om jeg faldt i søvn, og jeg så et nyt syn. Englen, som før havde talt til mig, kom hen og vækkede mig. »Hvad ser du nu?« spurgte han. »Jeg ser en lysestage af rent guld,« svarede jeg. »Den har syv olielamper og en beholder foroven, hvorfra olien løber ned til lamperne gennem syv rør. Jeg ser også to oliventræer, et på hver side af oliebeholderen.«
Zakarias – Kapitel 5

Zakarias – Kapitel 5

Zakarias
1 I det næste syn så jeg en bogrulle, der kom flyvende gennem luften. 2 »Hvad ser du?« spurgte englen. »En flyvende bogrulle!« svarede jeg. »Den ser ud til at være omkring 20 alen lang og 10 alen høj.«
Zakarias – Kapitel 6

Zakarias – Kapitel 6

Zakarias
1 Igen kiggede jeg op, og jeg så fire stridsvogne, som kom farende frem mellem to bjerge, der var hårde som bronze. 2 Den første vogn blev trukket af røde heste, den næste af sorte,
Zakarias – Kapitel 7

Zakarias – Kapitel 7

Zakarias
1 Den fjerde dag i den niende måned i kong Dareios' fjerde regeringsår talte Herren igen til mig. 2 Lederne i Betel havde sendt en delegation til templet i Jerusalem, anført af Sarezer og Regem-Melek.
Zakarias – Kapitel 8

Zakarias – Kapitel 8

Zakarias
1 Dernæst sagde Herren til mig: 2 »Jerusalem har en særlig plads i mit hjerte, og jeg er vred på dem, der så grusomt raserede byen.
Zakarias – Kapitel 9

Zakarias – Kapitel 9

Zakarias
1 Det følgende er et profetisk ord om landet Hadrak og specielt om byen Damaskus, for hele menneskeheden og specielt Israels stammer står til ansvar over for Herren. 2 Hans straf vil ramme Hamat ved grænsen til Damaskus, og han vil slå ned på Tyrus og Sidon på trods af deres dygtighed.