Salmerne – Kapitel 80

Salmerne – Kapitel 80

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af Asaf. Synges til melodien »Pagtens lilje.« 2 Hør os, du Israels Hyrde, du, som leder dit folk med omsorg, du, som troner blandt hellige keruber, bøj dig og lyt til vor bøn. Træd frem i magt og stråleglans.
Salmerne – Kapitel 81

Salmerne – Kapitel 81

Salmerne
1 Til korlederen: Brug et strengeinstrument. En sang af Asaf. 2 Lovpris vor Gud, som giver os styrke, bryd ud i jubel for Israels Gud.
Salmerne – Kapitel 82

Salmerne – Kapitel 82

Salmerne
1 En sang af Asaf. Gud træder frem i det himmelske råd og anklager sit folks dommere: 2 »Hvor længe vil I dømme uretfærdigt? Hvor længe vil I favorisere de gudløse? Sela.
Salmerne – Kapitel 83

Salmerne – Kapitel 83

Salmerne
1 En sang af Asaf. 2 Åh, Gud, sid ikke bare dér, vær ikke så passiv og tavs!
Salmerne – Kapitel 84

Salmerne – Kapitel 84

Salmerne
1 Til korlederen: Brug et strengeinstrument. En sang af en af Koras efterkommere. 2 Hvor herlig er din bolig, Almægtige Gud!
Salmerne – Kapitel 85

Salmerne – Kapitel 85

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af en af Koras efterkommere. 2 Du var nådig mod dit land, Herre, du vendte Israels skæbne,
Salmerne – Kapitel 86

Salmerne – Kapitel 86

Salmerne
1 En bøn af David. Bøj dig, Herre, og lyt til min bøn, jeg føler mig ydmyget og elendig. 2 Hjælp mig, for jeg er tro imod dig. Red mit liv, for jeg tjener dig. Du er min Gud, og jeg stoler på dig.
Salmerne – Kapitel 87

Salmerne – Kapitel 87

Salmerne
1 En sang af Koras slægt. Han grundlagde sin by på de hellige høje. 2 Ja, Herren elsker Zions stad langt mere end andre byer i Israel.
Salmerne – Kapitel 88

Salmerne – Kapitel 88

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af ezraitten Heman fra Koras slægt i mahalat-stil. 2 Herre, min Gud, jeg råber til dig om dagen, jeg kalder på dig om natten.
Salmerne – Kapitel 89

Salmerne – Kapitel 89

Salmerne
1 En visdomssang af ezraitten Etan. 2 Herre, jeg vil altid synge om din nåde, tale om din trofasthed fra slægt til slægt.