Salmerne – Kapitel 70

Salmerne – Kapitel 70

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David, skrevet som en bøn til Gud. 2 Gud, vær mig nådig og frels mig. Skynd dig at komme mig til hjælp.
Salmerne – Kapitel 71

Salmerne – Kapitel 71

Salmerne
1 Herre, jeg søger ly hos dig, for du svigter mig aldrig. 2 Kom og red mig, for du er altid trofast. Bøj dig og lyt til min bøn, grib ind og red mig.
Salmerne – Kapitel 72

Salmerne – Kapitel 72

Salmerne
1 En sang af Salomon.Gud, hjælp kongen at regere, som du ville have gjort, lær ham at være retfærdig som dig. 2 Må han lede dit folk på den rette måde og være villig til at hjælpe de hjælpeløse.  
Salmerne – Kapitel 73

Salmerne – Kapitel 73

Salmerne
1 En sang af Asaf. Gud er god mod sit folk, mod dem, hvis hjerte er rent. 2 Men jeg var på nippet til at miste min tro, jeg var kommet snublende nær til afgrunden.
Salmerne – Kapitel 74

Salmerne – Kapitel 74

Salmerne
1 En visdomssang af Asaf Åh, Gud, har du forkastet os for evigt? Du er vores hyrde, men har straffet os hårdt. 2 Vi er det folk, du udvalgte i ældgamle dage. Du satte os i frihed og gjorde os til dit folk. Du udvalgte Zion som din bolig på jorden.
Salmerne – Kapitel 75

Salmerne – Kapitel 75

Salmerne
1 Til korlederen: En lovsang af Asaf. 2 Vi priser og takker dig, Gud, vi glæder os over din godhed. Du er os altid nær, og vi oplever din underfulde hjælp.   
Salmerne – Kapitel 76

Salmerne – Kapitel 76

Salmerne
1 Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En lovsang af Asaf. 2 Gud har vist sin magt i Judas land, han er berømt overalt i Israel.
Salmerne – Kapitel 77

Salmerne – Kapitel 77

Salmerne
1 Til korlederen Jedutun: En sang af Asaf. 2 Jeg råber til Gud uden ophør. Jeg håber, han hører min bøn.
Salmerne – Kapitel 78

Salmerne – Kapitel 78

Salmerne
1 En visdomssang af Asaf. Mit folk, lyt til min belæring, hør nøje efter, hvad jeg siger. 2 Jeg vil tale i billeder, fortælle om det, der har været skjult fra verdens begyndelse.
Salmerne – Kapitel 79

Salmerne – Kapitel 79

Salmerne
1 En sang af Asaf. Åh, Gud, fjenderne har invaderet dit eget land. De har gjort din helligdom uren og lagt Jerusalem i ruiner. 2 Dine dræbte tjenere blev gribbenes føde, de gudfrygtiges kroppe blev ædt af vilde dyr.