Salmerne – Kapitel 60

Salmerne – Kapitel 60

Salmerne
1-2 Til korlederen: En sang af David i anledning af, at han havde besejret de aramæiske hære fra Naharajim og Zoba, og af, at Joab havde slået 12,000 edomitter i Saltdalen. Sangen er gavnlig til belæring og synges til melodien »Pagtens lilje.«
Salmerne – Kapitel 61

Salmerne – Kapitel 61

Salmerne
1 Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David. 2 Hør mit råb, Gud, lyt til min bøn.
Salmerne – Kapitel 62

Salmerne – Kapitel 62

Salmerne
1 Til korlederen Jedutun. En sang af David. 2 Jeg sætter al min lid til Gud, for kun han kan frelse mig.
Salmerne – Kapitel 63

Salmerne – Kapitel 63

Salmerne
1 En sang af David, da han opholdt sig i Judæas ødemark. 2 Gud, du er min Gud, og jeg opsøger dig. Min sjæl tørster efter fællesskab med dig. Hele min krop sukker efter et møde med dig i dette afsvedne og tørre land.
Salmerne – Kapitel 64

Salmerne – Kapitel 64

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. 2 Hør min bøn, Gud, midt i min nød. Red mig fra fjendernes angreb.
Salmerne – Kapitel 65

Salmerne – Kapitel 65

Salmerne
1 Til korlederen: En lovsang af David. 2 Zions Gud, vi vil lovprise dig, vi vil indfri vore løfter til dig.
Salmerne – Kapitel 66

Salmerne – Kapitel 66

Salmerne
1 Til korlederen: En lovsang. Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden, 2 lovpris hans herlighed og magt. Giv ham den ære, han fortjener.
Salmerne – Kapitel 67

Salmerne – Kapitel 67

Salmerne
1 Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En lovsang. 2 Velsign os og vær os nådig, Gud. Grib ind og udfør dine undere. Sela.
Salmerne – Kapitel 68

Salmerne – Kapitel 68

Salmerne
1 Til korlederen: En lovsang af David. 2 Når Gud rejser sig, flygter hans fjender, alle hans modstandere løber deres vej.
Salmerne – Kapitel 69

Salmerne – Kapitel 69

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. Synges til melodien »Liljerne«. 2 Red mig, Gud, for jeg er ved at drukne, vandet når mig allerede til halsen.