Salmerne – Kapitel 50

Salmerne – Kapitel 50

Salmerne
1 En sang af Asaf. Herren, den almægtige Gud, kalder menneskene sammen fra alle verdenshjørner. 2 Hans herlighed stråler omkring ham, han kommer fra Zion, det skønneste sted.
Salmerne – Kapitel 51

Salmerne – Kapitel 51

Salmerne
1-2 Til korlederen: En sang af David, efter at profeten Natan havde konfronteret ham med hans affære med Batsheba.
Salmerne – Kapitel 52

Salmerne – Kapitel 52

Salmerne
1-2 Til korlederen: En visdomssang af David, dengang Edomitten Doeg fortalte Saul, at David havde søgt hjælp hos Ahimelek.
Salmerne – Kapitel 53

Salmerne – Kapitel 53

Salmerne
1 Til korlederen: En visdomssang af David i mahalat-stil. 2 Tåberne mener, at Gud ikke findes. De er fordærvede i tanke og handling. Ingen gør det gode, ikke én eneste.
Salmerne – Kapitel 54

Salmerne – Kapitel 54

Salmerne
1-2 Til korlederen: En visdomssang af David, dengang folkene fra Zif kom og fortalte Saul, at David skjulte sig hos dem. Synges til akkompagnement af strengeinstrumenter.
Salmerne – Kapitel 55

Salmerne – Kapitel 55

Salmerne
1 Til korlederen: En visdomssang af David. Synges til akkompagnement af strengeinstrumenter. 2 Hør min bøn, Gud, lyt til mit råb om hjælp.
Salmerne – Kapitel 56

Salmerne – Kapitel 56

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David, dengang han blev taget til fange af filistrene i Gat. Synges til melodien »Den tavse due i det fjerne.« 2 Åh, min Gud, vær mig nådig! Mine fjender er efter mig, de plager mig dagen lang.
Salmerne – Kapitel 57

Salmerne – Kapitel 57

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David, dengang han flygtede fra Saul ind i en hule. 2 Åh, min Gud, vær mig nådig og barmhjertig, for jeg tyer til dig i min nød. Jeg søger ly under dine vinger, indtil stormen er drevet over.
Salmerne – Kapitel 58

Salmerne – Kapitel 58

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. 2 Mon I fyrster ved, hvad der er ret og rigtigt? Mon I behandler folk retfærdigt?
Salmerne – Kapitel 59

Salmerne – Kapitel 59

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David i anledning af, at Sauls soldater omringede hans hus for at dræbe ham. 2 Min Gud, red mig fra de grusomme fjender, beskyt mig mod dem, som vil slå mig ihjel.