Salmerne – Kapitel 30

Salmerne – Kapitel 30

Salmerne
1 En sang af David, som blev sunget ved templets indvielse. 2 Herre, jeg priser dig, for du reddede mig. Mine fjender fik ikke lov at triumfere over mig.
Salmerne – Kapitel 31

Salmerne – Kapitel 31

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. 2 Herre, jeg søger ly hos dig, for du svigter mig aldrig. Kom og red mig, for du er altid trofast.
Salmerne – Kapitel 32

Salmerne – Kapitel 32

Salmerne
1 En visdomssang af David. Lykkelige er de, hvis forseelser er tilgivet, hvis synderegister er slettet. 2 Lykkelige er de mennesker, som Herren ikke tilregner skyld, de, som er oprigtige af hjertet.  
Salmerne – Kapitel 33

Salmerne – Kapitel 33

Salmerne
1 Råb af glæde, I, der kender Herren. Det er godt at prise og lovsynge ham. 2 Spil en takkesang på lyren, skøn musik på den ti-strengede harpe.
Salmerne – Kapitel 34

Salmerne – Kapitel 34

Salmerne
1 En sang af David om dengang, han foregav at være gået fra forstanden foran kong Abimelek, så kongen sendte ham væk. 2 Jeg vil prise Herren til hver en tid, altid fortælle om hans magt og storhed.
Salmerne – Kapitel 35

Salmerne – Kapitel 35

Salmerne
1 En sang af David. Herre, kæmp mod dem, der bekæmper mig. Gå i krig mod dem, som angriber mig. 2 Tag din rustning på, grib dit skjold, gør klar til kamp mod mine fjender.
Salmerne – Kapitel 36

Salmerne – Kapitel 36

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af Herrens tjener, David. 2 Onde mennesker har et oprørsk hjerte, de har ingen respekt for Gud.
Salmerne – Kapitel 37

Salmerne – Kapitel 37

Salmerne
1 En sang af David.At de onde synes at klare sig godt må ikke få dig til at misunde dem, 2 for der kommer en dag, hvor det hele er forbi, og de vil falme og visne som blomster.  
Salmerne – Kapitel 38

Salmerne – Kapitel 38

Salmerne
1 En sang af David og en bøn til Herren om nåde. 2 Herre, straf mig ikke i vrede, irettesæt mig ikke i harme.
Salmerne – Kapitel 39

Salmerne – Kapitel 39

Salmerne
1 Til korlederen Jedutun: En sang af David. 2 Jeg havde besluttet ikke at gøre noget forkert, og jeg ville ikke sige noget overilet. Jeg havde valgt at holde munden lukket, når der var gudløse mennesker til stede.