Salmerne – Kapitel 20

Salmerne – Kapitel 20

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. 2 Må Herren svare på din bøn, når du er i nød, må Jakobs Gud bevare dig fra alt ondt.
Salmerne – Kapitel 21

Salmerne – Kapitel 21

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. 2 Herre, kongen glæder sig over din magt, han råber af fryd over din sejr.
Salmerne – Kapitel 22

Salmerne – Kapitel 22

Salmerne
1 Til korlederen: Synges til melodien »Morgenrødens rådyr«. En sang af David. 2 Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Hvorfor hjælper du mig ikke? Hvorfor lytter du ikke til mit skrig?
Salmerne – Kapitel 23

Salmerne – Kapitel 23

Salmerne
1 En sang af David. Herren er min hyrde, han sørger altid for mig. 2 Han leder mig til grønne enge, og fører mig til det friske vand.
Salmerne – Kapitel 24

Salmerne – Kapitel 24

Salmerne
1 En sang af David. Jorden og alt, hvad der er på den, tilhører Herren, hele verden og alle, som bor i den. 2 Han grundlagde jorden på verdenshavene, dens fundament lagde han på havets dyb.
Salmerne – Kapitel 25

Salmerne – Kapitel 25

Salmerne
1 En sang af David. Til dig, Herre, råber min sjæl. 2 Min Gud, jeg stoler på dig, lad mig ikke i stikken! Lad ikke fjenderne sejre over mig!  
Salmerne – Kapitel 26

Salmerne – Kapitel 26

Salmerne
1 En sang af David. Frikend mig, Herre, for jeg er uskyldig. Jeg har altid sat min lid til dig. 2 Se efter, hvad der bor i mit hjerte, undersøg mine tanker og motiver.
Salmerne – Kapitel 27

Salmerne – Kapitel 27

Salmerne
1 En sang af David. Herren er mit lys og min redning, så hvem har jeg grund til at frygte? Herren beskytter mit liv, hvad har jeg så at være bange for? 2 Når mine fjender angriber mig og vil mig til livs, så snubler de alle og falder.
Salmerne – Kapitel 28

Salmerne – Kapitel 28

Salmerne
1 En sang af David. Herre, jeg råber til dig om hjælp, for du er min eneste redning. Hvis du ikke griber ind, må jeg se døden i øjnene. 2 Herre, lyt til min bøn om nåde, jeg råber til dig om hjælp med løftede hænder mod din helligdom.
Salmerne – Kapitel 29

Salmerne – Kapitel 29

Salmerne
1 En sang af David. Pris Herren, hele himlens hær, for han har al magt og herlighed. 2 Giv Herren den ære, der tilkommer ham, kom til hans trone i tilbedelse.