Salmerne – Kapitel 10

Salmerne – Kapitel 10

Salmerne
1 Hvorfor er du så langt væk, Herre, når jeg har allermest brug for dig? 2 De gudløse undertrykker frækt de svage, fanger dem med listige intriger.
Salmerne – Kapitel 11

Salmerne – Kapitel 11

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. Jeg stoler på Herren og søger hans hjælp. Hvorfor siger I: »Flygt op i bjergene som en fugl, 2 for de gudløse har spændt deres bue og lagt pilen til rette. De gemmer sig i mørket for at ramme de retskafne.
Salmerne – Kapitel 12

Salmerne – Kapitel 12

Salmerne
1 Til korlederen: Brug lyrerne. En sang af David. 2 Herre, kom os til hjælp. Der er ingen tilbage, man kan stole på. Man kan ikke opdrive et ærligt menneske.
Salmerne – Kapitel 13

Salmerne – Kapitel 13

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. 2 Hvor længe vil du glemme mig, Herre? - For evigt? Hvor længe skal jeg vente på din hjælp?
Salmerne – Kapitel 14

Salmerne – Kapitel 14

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. Tåberne mener, at Gud ikke findes. De er fordærvede i tanke og handling. Ingen gør det gode, ikke én eneste. 2 Fra himlen ser Herren på menneskene: Er der nogen, der er forstandige? Er der nogen, der søger Gud?
Salmerne – Kapitel 15

Salmerne – Kapitel 15

Salmerne
1 En sang af David. Herre, hvem kan få adgang til din helligdom? Hvem har lov at opholde sig hos dig på det hellige bjerg?   2 De, som har et godt ry og altid handler ret. De, som taler sandhed af et oprigtigt hjerte
Salmerne – Kapitel 16

Salmerne – Kapitel 16

Salmerne
1 En sang af David. Åh, Gud, beskyt mig, for jeg søger ly hos dig. 2 Du er min Herre, og alt det gode, jeg har oplevet, kommer fra dig.  
Salmerne – Kapitel 17

Salmerne – Kapitel 17

Salmerne
1 En bøn af David. Herre, lyt til mig, for jeg er gudfrygtig. Hør min bøn, for den kommer fra et oprigtigt hjerte. 2 Frikend mig, Herre, du kender dem, som gør det rette.
Salmerne – Kapitel 18

Salmerne – Kapitel 18

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af Herrens tjener, David. Han sang den til Herren i anledning af, at Herren havde reddet ham fra Saul og alle hans øvrige fjender. 2 Jeg elsker Herren, han er min redning.
Salmerne – Kapitel 19

Salmerne – Kapitel 19

Salmerne
1 Til korlederen: En sang af David. 2 Himlen vidner om Guds herlighed, universet udtrykker hans underfulde skaberkraft.