Salmerne – Kapitel 150

Salmerne – Kapitel 150

Salmerne
1 Halleluja! Pris Gud i hans helligdom, pris ham i hans himmelske bolig. 2 Pris ham for hans underfulde handlinger, pris ham for hans overvældende magt.