Indledning til Salmerne

Indledning til Salmerne

Salmerne
Forfatter og datering: De 150 salmer eller sange er sandsynligvis skrevet over en periode på 1000 år og samlet i denne endelige udgave ca. 3. årh. f.Kr. Over halvdelen af sangene tilskrives David. Blandt de øvrige forfattere er Salomon, Asaf og Moses. Indhold: Bogen spiller på et bredt register af personlige og national-religiøse følelser: glæde under lovsang og tilbedelse, sorg over synd og bøn om tilgivelse, fortvivlelse over nederlag, råb om frelse i nød, taknemmelighed over Guds trofaste kærlighed, bøn om hævn over fjender osv. Der kastes et blik tilbage på Israels glorværdige og stormombruste fortid, og der ses frem til en herlig fremtid. I bogen findes en lang række Kristus-profetier. Budskab: Salmernes Bog viser os Gud som den almægtige Skaber, der troner i Himlen og opretholder sit skaberværk. Samtidig er han en personlig Gud, der føler med sit folk og længes efter at vise dem omsorg og barmhjertighed. Vi kan komme til ham, som vi er, med vores synder, nederlag og skuffelser. Han forlanger ikke, at vi løser vores problemer selv, men at vi erkender dem og søger hjælp hos ham. Denne sang- og bønnebog indtager en særstilling i den bibelske litteratur. I det Ny Testamente citeres bogen direkte 116 gange. Den dag i dag er bogen blandt de mest læste af alle Bibelens bøger. Den hebraiske poesi er blandt andet kendetegnet ved altid at have to eller somme tider tre linier, der hører sammen som en enhed. Det er markeret ved indrykning i teksten, som dog ikke kommer til sin ret i en smal, tospaltet opsætning.
Salmerne – Kapitel 1

Salmerne – Kapitel 1

Salmerne
1 Gud velsigner de mennesker, som ikke går efter gudløses råd, står bag syndige handlinger, eller sidder og håner Herren, 2 men som ønsker at gøre hans vilje, og har hans ord i tanke både dag og nat.  
Salmerne – Kapitel 2

Salmerne – Kapitel 2

Salmerne
1-2 Hvorfor er de fremmede folk så rasende? Deres konger gør sig klar til kamp. Hvorfor lægger folk nytteløse planer? Deres ledere samles til rådslagning. De kæmper imod Herren selv, de angriber hans udvalgte tjener.
Salmerne – Kapitel 3

Salmerne – Kapitel 3

Salmerne
1 En sang af David, da han flygtede fra sin søn Absalom. 2 Åh Herre, mine fjender er så mange, de er alle imod mig, de gør mig bange.
Salmerne – Kapitel 4

Salmerne – Kapitel 4

Salmerne
1 Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David. 2 Hør mig, Gud, når jeg råber om hjælp, for du er en god Gud. Du har hjulpet mig før, når jeg var trængt op i en krog. Vær nådig imod mig og lyt til min bøn!
Salmerne – Kapitel 5

Salmerne – Kapitel 5

Salmerne
1 Til korlederen: Brug fløjterne. En sang af David. 2 Herre, hør min bøn, lyt til mine dybe suk.
Salmerne – Kapitel 6

Salmerne – Kapitel 6

Salmerne
1 Til korlederen: Brug lyrerne. En sang af David. 2 Herre, straf mig ikke i vrede, irettesæt mig ikke i harme.
Salmerne – Kapitel 7

Salmerne – Kapitel 7

Salmerne
1 En sang David sang til Herren på grund af benjaminitten Kush. 2 Min Herre og Gud, jeg stoler på dig, red mig fra alle mine forfølgere.
Salmerne – Kapitel 8

Salmerne – Kapitel 8

Salmerne
1 Til korlederen: Brug strengeinstrumenter. En sang af David. 2 Hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud! Ingen i verden kan måles med dig. Universets vidundere viser din storhed.
Salmerne – Kapitel 9

Salmerne – Kapitel 9

Salmerne
1 Til korlederen: Synges til melodien »En søns død.« En sang af David. 2 Jeg vil prise dig, Herre, af hele mit hjerte, fortælle om dine undere dag efter dag.