Indledning til Ruth

Indledning til Ruth

Ruth
Historisk baggrund: Begivenhederne i Ruths Bog foregår i dommertiden, muligvis omkring år 1150 f.Kr., da Gideon var dommer. Mens Dommerbogen viser de katastrofale konsekvenser af Israels folks utroskab imod Gud, viser Ruths Bog den velsignelse, hun som fremmed fik del i, da hun vendte sig til Israels Gud og identificerede sig med den trofaste minoritet blandt hans folk. Indhold: Ruth var en moabitisk kvinde. (Moabitterne var nogle af Israels traditionelle fjender - efterkommere af Lots søn, Moab (1.Mos.19,30-38)). Efter sin israelitiske mands død viste Ruth ubetinget trofasthed og omsorg over for sin svigermor - og en dyb tillid til Israels Gud. Hun blev senere gift med en af den afdødes slægtninge, som derved viste hende den samme trofasthed og kærlighed, som hun havde vist sin svigermor. Ruth fik en søn med sin nye mand og blev dermed oldemor til Israels store konge, Kong David - ind i hvis slægt Jesus Kristus blev født (se Matt.1,5). Ruths Bog kan ses som et fingerpeg om de fremmede folkeslags indlemmelse i Guds folk gennem Jesu forsoningsdød på korset. Budskab: Nøgleordet i bogen er det hebraiske ord hesed, som rummer idéen om stærk loyalitet og omsorg født ud af dyb kærlighed til den, man tager ansvar for. Midt i dommertidens kaos og uansvarlighed fremstår både Ruth og Boaz som lysende eksempler på fundamentale medmenneskelige værdier som tro, tillid, godhed, loyalitet og ansvarsfølelse.
Ruth – Kapitel 1

Ruth – Kapitel 1

Ruth
1-2 Engang under dommertiden i Israel blev landet ramt af en voldsom hungersnød. En mand ved navn Elimelek af Efrat-slægten flyttede derfor fra Betlehem i Juda til Moabs land for at bo der som fremmed sammen med sin kone, No'omi, og deres to sønner, Malon og Kiljon.
Ruth – Kapitel 2

Ruth – Kapitel 2

Ruth
1 Der var en velstående mand i Betlehem, som hed Boaz. Han var af samme slægt som Elimelek og derfor i familie med No'omi. 2 En dag sagde Ruth til No'omi: »Lad mig gå hen og samle nogle af de aks op, som høstfolkene efterlader på marken. Måske er der en venlig landmand, som vil hjælpe os.« »Det er en god idé, min datter!« svarede No'omi.
Ruth – Kapitel 3

Ruth – Kapitel 3

Ruth
1 En dag sagde No'omi til Ruth: »Mit barn, det er vist på tide, at jeg hjælper dig med at få en mand og et hjem, hvor du kan have det godt. 2 Hør her: Boaz er en af vores nærmeste slægtninge. Han har været så god imod os og ladet dig samle aks i overflod på hans mark. Jeg ved, at han renser byg ude på tærskepladsen i aften!
Ruth – Kapitel 4

Ruth – Kapitel 4

Ruth
1 Boaz var i mellemtiden gået hen til byporten og havde sat sig der. Da den slægtning, han havde omtalt, kom forbi, kaldte han på ham: »Kom og sæt dig her! Der er noget, jeg vil snakke med dig om!« Det gjorde han så. 2 Boaz tilkaldte derefter ti af byens ledere og bad dem om at være vidner. »Sæt jer her!« sagde han, og de satte sig ned.