Salmerne – Kapitel 122

Salmerne – Kapitel 122

Salmerne
1 En valfartssang af David. Jeg blev så glad, da jeg hørte, at vi skulle drage til Herrens hus. 2 Nu står vi så endelig her, i porten ind til Jerusalem.
Salmerne – Kapitel 123

Salmerne – Kapitel 123

Salmerne
1 En valfartssang. Jeg løfter mit blik til dig, Herre, du, som troner i Himlen. 2 Som slaven iagttager, hvad hans herre gør, som slavepigens øjne følger, hvad hendes frue foretager sig, sådan er vores blik vendt mod dig, Gud, for vi ser frem til din nådige indgriben.
Salmerne – Kapitel 124

Salmerne – Kapitel 124

Salmerne
1 En valfartssang af David. »Hvad hvis Herren ikke havde hjulpet os? Lad hele Israel svare.«   2 Hvis Herren ikke havde hjulpet os, da fjenderne gik til angreb,
Salmerne – Kapitel 125

Salmerne – Kapitel 125

Salmerne
1 En valfartssang. De, der stoler på Herren, står fast som Zions bjerg. I evighed rokkes de ikke. 2 Som bjergene omslutter Jerusalem, vil Herren altid omslutte sit folk.
Salmerne – Kapitel 126

Salmerne – Kapitel 126

Salmerne
1 En valfartssang. Da Herren bragte os hjem til Zion, var det, som om vi drømte. 2 Vi lo og jublede, vi sang af glæde. Folkeslagene udbrød: »Herren har gjort et under for sit folk!«
Salmerne – Kapitel 127

Salmerne – Kapitel 127

Salmerne
1 En valfartssang af Salomon. Hvis ikke Herren bygger huset, er håndværkernes arbejde forgæves. Hvis ikke Herren vogter byen, våger vagterne forgæves. 2 Det er til ingen nytte at slide og slæbe fra tidlig morgen til sen aften, for Herren sørger for sine, mens de sover, han giver dem alt, hvad de har brug for.  
Salmerne – Kapitel 128

Salmerne – Kapitel 128

Salmerne
1 En valfartssang. Du bliver velsignet, når du adlyder Herren, når du omhyggeligt handler på hans ord. 2 Du får lov at nyde resultatet af dit arbejde, du bliver lykkelig og får et godt liv.
Salmerne – Kapitel 129

Salmerne – Kapitel 129

Salmerne
1 En valfartssang. Fra min tidlige ungdom har mine fjender mishandlet mig - lad hele Israel gentage det: 2 Fra min tidlige ungdom har mine fjender mishandlet mig. De angreb mig, men overvandt mig ikke.
Salmerne – Kapitel 130

Salmerne – Kapitel 130

Salmerne
1 En valfartssang. Herre, jeg er dybt fortvivlet. 2 Hør mit råb, oh, Gud! Lyt til min tryglende bøn!  
Salmerne – Kapitel 131

Salmerne – Kapitel 131

Salmerne
1 En valfartssang af David. Herre, mit hjerte er ikke hovmodigt, jeg knejser ikke med nakken, jeg siger ikke mere, end jeg kan stå inde for, jeg har ikke urealistiske forestilliinger, 2 men jeg har fundet hvile og ro i dig. Som et lille barn er trygt hos sin mor, har min sjæl fundet hvile hos dig.